Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάρτιος, 2020

Αναστολή των εργασιών των δικαστηρίων λόγω κορωνοϊού COVID-19

Εικόνα
Αναστολή εργασιών δικαστηρίων λόγω κορωνοϊού Η Ελληνική Πολιτεία κήρυξε την  αναστολή των εργασιών των δικαστηρίων  για την προστασία της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. Η αναστολή των εργασιών των δικαστηρίων αφορά τις εκκρεμείς δίκες και τις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες  και κηρύχθηκε για  το χρονικό διάστημα 16.3.2020 έως 27.3.2020 δυνάμει της από 15.3.2020 και με α ριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.18176 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β' 864/15.3.2020. Η ως άνω υπ’ α ριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18176 Κοινή Υπουργική Απόφαση αντικατέστησε την από 12.3.2020 υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17734/2020, που είχε δημοσιευτεί στο Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β’ 833/12.3.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία οι εργασίες των δικαστηρίων είχαν ανασταλεί από τις 13.3.2020 με ελαφρώς πιο ελαστικούς όρους. Το περιεχόμενο της από 15.3.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης είναι το ακόλουθο: «ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο Πρώτο:  1.