Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2021

Ηθική βλάβη λόγω ρήξης συνδέσμων γόνατος και κατάγματος κερκίδας

Η ηθική βλάβη λόγω  ρήξης συνδέσμου γόνατος και κατάγματος  κερκίδας χεριού είναι το θέμα που θα εξετάσουμε. Η  ηθική βλάβη  καλύπτει τη στενοχώρια, την ταλαιπωρία και τη δοκιμασία που υπέστη το θύμα του τροχαίου ατυχήματος από τον τραυματισμό του μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η κινητική του ικανότητα που επλήγη τόσο από τη ρήξη συνδέσμου γόνατος  όσο και από το κ άταγμα κερκίδας χεριού . Όπως έχουμε τονίσει και στο παρελθόν το Ελληνικό Δίκαιο δεν προβλέπει συγκεκριμένα ποσά αποζημίωσης ή ηθικής βλάβης ανά είδος τραυματισμού  για την  αποζημίωση του θ ύματος τροχαίου ατυχήματος . Κάθε υπόθεση κρίνεται ξεχωριστά και τα ποσά που επιδικάζονται για την χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης  που επιδικάζονται κυμαίνονται σημαντικά ανά περίπτωση ανάλογα με το συγεκριμένο τραυματισμό και το συγκεκριμένο τροχαίο  ατύχημα . Αμέσως παρακάτω θα δούμε ένα απόσπασμα από δικαστική απόφαση που επιδίκασε ηθική βλάβη 18.000€ σε θύμα τροχαίου ατυχήματος που υπέστη  ρ ήξη έσω πλαγίου συν

Φροντίδα τραυματία με κάταγμα κνημιαίου κονδύλου γόνατος από τροχαίο και αποζημίωση

Η  φροντίδα του τραυματία που υπέστη κάταγμα κνημιαίου κονδύλου περιλαμβάνεται στην α ποζημίωση από τραυματισμό σε τροχαίο ατύχημα . Στην περίπτωση που θα δούμε η αδελφή του τραυματία προσέφερε τη σχετική φροντίδα για την αποκατάσταση του κατάγματος κνημιαίου κονδύλου Δεν πρόκειται για πραγματική δαπάνη, διότι η αδελφή του τραυματία δεν ζήτησε ούτε και έλαβε αμοιβή για τη φροντίδα που πρόσφερε στον τραυματία αδελφό της. Συνεπώς ο τραυματίας αδελφός δεν αναγκάστηκε να προβεί σε δαπάνη πρόσληψης οικιακής βοηθού ή νοσοκόμου. Όμως το γεγονός ότι η αδελφή φρόντισε τον αδελφό της από λόγους ηθικού καθήκοντος δεν θα μπορούσε να λειτουργεί υπέρ του υπαίτιου οδηγού για το τροχαίο ατύχημα ή της ασφαλιστικής του εταιρίας που όφειλαν να καλύψουν τη σχετική δαπάνη για τη φροντίδα του τραυματία. Με αυτό το σκεπτικό τα δικαστήρια επιδικάζουν α ποζημίωση για την πλασματική δαπάνη λήψης υπηρεσιών τρίτου προσώπου .  Ας δούμε ένα σύντομο απόσπασμα δ ικαστικής απόφασης για την αποζημίωση της

Αποζημίωση για δαπάνες ταξί από αυτοκινητικό ατύχημα

Οι δα πάνες ταξί περιλαμβάνονται στην  αποζημίωση  απ ό αυτοκινητικό ατύχημα , εφόσον είναι αναγκαίες για τον τραυματία . Αναγκαίες θεωρούνται οι δαπάνες ταξί που γίνονται για τη μετάβαση του τραυματία από την οικία του για εξετάσεις στο νοσοκομείο ή στο ιατρείο του θεράποντος ιατρού ή για φυσιοθεραπείες στο φυσικοθεραπευτήριο και για την επιστροφή στην οικία του. Αναγκαίες είναι και οι δαπάνες για τις μετακινήσεις που θα έκανε οπωσδήποτε ο παθών με το αυτοκίνητό του, εάν δεν είχε συμβεί το τροχαίο ατύχημα και δεν είχε στερηθεί τη χρήση του αυτοκινήτου του. Με την αξίωση αυτή αποζημιώνεται η ζημία που παθαίνουμε λόγω της στέρησης της χρήσης του αυτοκινήτου μας μέχρι να επισκευαστεί μετά το τροχαίο ατύχημα . Ας δούμε ένα σύντομο απόσπασμα δικαστικής απόφασης που επιδικάζει αποζημίωση για δαπάνες ταξί σε τραυματία τροχαίου ατυχήματος : "Ο ενάγων υποβλήθηκε σε δαπάνη μισθώσεως ταξί, δεδομένου ότι δεν ήταν δυνατή με άλλο τρόπο η μετακίνηση του ενόψει της κατάστασης της

Κάταγμα στα πλευρά λόγω τροχαίου και αποζημίωση

Αποζημίωση λόγω κατάγματος στα πλευρά από τροχαίο ατύχημα αφορά η δικαστική απόφαση που θα εξετάσουμε σήμερα. Ειδικότερα θα δούμε τις αξιώσεις του θύματος που υπέστη κάταγμα στα πλευρά για ηθική βλάβη λόγω τραυματισμού και για   αποζημίωση λόγω βελτιωμένης διατροφής του τραυματία . Το δικαστήριο επιδικάζει 12.000€ ως αποζημίωση (ορθότερα ως χρηματική ικανοποίηση) για την ηθική βλάβη του παθόντος, ο οποίος νοσηλεύτηκε δύο φορές προς αντιμετώπιση των συνεπειών από το κάταγμα στα πλευρά του. Ο τραυματίας λαμβάνει επίσης αποζημίωση 480€ για τη δαπάνη λήψης βελτιωμένης διατροφής προς ταχύτερη πώρωση του κατάγματος στα πλευρά . Το δικαστήριο κρίνει ότι ο τραυματίας φορούσε ζώνη ασφαλείας με το σκεπτικό ότι εάν δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας είτε θα είχε πεταχτεί έξω από το αυτοκίνητό του είτε θα είχε υποστεί διαφορετικές σωματικές βλάβες λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης που είχε ως συνέπεια την καταστροφή του αυτοκινήτου του. Ας δούμε τα ζητήματα αυτά μέσα από τη δικασ