Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2018

ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ 400€ ΓΙΑ ΘΛΑΣΤΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ

Εικόνα
Ηθική βλάβη λόγω θλαστικού τραύματοςορίζεται στο ποσό των 400€ σε αυτοκινητιστικό ατύχημα με ελαφρύ τραυματισμότου θύματος.Σε κάθε τραυματισμό από αυτοκινητιστικό ατύχημα, το θύμα δικαιούται μία μορφή άυλης αποζημίωσηςγια την στενοχώρια  και την ταλαιπωρία που υπέστη από τον τραυματισμό του που λέγεται ηθική βλάβη.Στο Ελληνικό Δίκαιο δεν υπάρχει κάποιος "πίνακας" με προκαθορισμένα ποσά αποζημιώσεωνανά είδοςτραυματισμού. Το ποσό της ηθικής βλάβηςκαθορίζεται ανά περίπτωση από το δικαστήριο.Ας δούμε λοιπόν το απόσπασμα από μίαδικαστική απόφαση σε αυτοκινητιστικό ατύχημα με τραυματισμό που επιδικάζει ηθική βλάβη 400€ λόγω θλαστικού τραύματος:Το Δικαστήριο, εκτιμώντας το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων, που τέθηκαν υπ' όψη του και ίδια τις συνθήκες του αυτοκινητιστικού ατυχήματος, τη συνυπαιτιότητα στο επελθόν αποτέλεσμα, την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των διαδίκων (πλην της ασφαλιστικής εταιρίας, που ενέχεται εγγυητικά), το ψυχικό άλγος που το θύμα δοκίμασε από τη …

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΡΟΥΣΕ ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εικόνα
Η μη χρήση ζώνης ασφαλείας από συνεπιβάτη σε θανατηφόρο αυτοκινητιστικό ατύχημα δεν επιφέρει αυτοδικαίως συνυπαιτιότητα του συνεπιβάτη για το θάνατό του.Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η αποζημίωση από το θανατηφόρο αυτοκινητιστικό ατύχημα επιδικάζεται ακέραια στους κληρονόμους του συνεπιβάτη και δεν μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό συνυπαιτιότητας του συνεπιβάτη στο θανάσιμο τραυματισμό του λόγω της μη χρήσης ζώνης ασφαλείας.Κρίσιμο στοιχείο για την ύπαρξη ή μη συνυπαιτιότητας λόγω μη χρήσης της ζώνης ασφαλείας αποτελεί η κρίση εάν ο θάνατος του συνεπιβάτη θα επερχόταν ακόμη και αν ο συνεπιβάτης χρησιμοποιούσε ζώνη ασφαλείας. Ας δούμε ένα απόσπασμα δικαστικής απόφασης σε υπόθεση θανατηφόρου αυτοκινητιστικού ατυχήματος που έκρινε επί του ζητήματος της μη χρήσης ζώνης ασφαλείας από το συνεπιβάτη ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα:
Με το λόγο εφέσεως η ασφαλιστική εταιρία ... μέμφεται την πρωτόδικη απόφαση, ισχυριζόμενη ότι εσφαλμένα δέχθηκε ότι η θανούσα συνεπιβάτης στο πίσω κάθισμα του  αυτοκιν…