Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2018

ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ 400€ ΓΙΑ ΘΛΑΣΤΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ

Εικόνα
Ηθική βλάβη από θλαστικό τραύμα Ηθική βλάβη λόγω θλαστικού τραύματος ορίζεται στο ποσό των 400€ σε αυτοκινητιστικό ατύχημα με ελαφρύ τραυματισμό του θύματος. Σε κάθε τραυματισμό από αυτοκινητιστικό ατύχημα , το θύμα δικαιούται μία μορφή άυλης αποζημίωσης για την στενοχώρια  και την ταλαιπωρία που υπέστη από τον τραυματισμό του που λέγεται ηθική βλάβη . Στο Ελληνικό Δίκαιο δεν υπάρχει κάποιος "πίνακας" με προκαθορισμένα ποσά αποζημιώσεων ανά είδος τραυματισμού . Το ποσό της ηθικής βλάβης καθορίζεται ανά περίπτωση από το δικαστήριο. Ας δούμε λοιπόν το απόσπασμα από μία δικαστική απόφαση σε αυτοκινητιστικό ατύχημα με τραυματισμό που επιδικάζει ηθική βλάβη 400€ λόγω θλαστικού τραύματος : Το Δικαστήριο, εκτιμώντας το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων, που τέθηκαν υπ' όψη του και ίδια τις συνθήκες του αυτοκινητιστικού ατυχήματος , τη συνυπαιτιότητα στο επελθόν αποτέλεσμα, την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των διαδίκων (πλην της ασφαλιστικής εταιρίας

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΡΟΥΣΕ ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εικόνα
Θάνατος συνεπιβάτη και ζώνη ασφαλείας Ευθύνεται για το θάνατό του ο συνεπιβάτης που δεν φορούσε  χρήση ζώνης ασφαλείας  κατά το   θανατηφόρο αυτοκινητιστικό ατύχημα; Εάν δεν ευθύνεται, η αποζημίωση από το θανατηφόρο αυτοκινητιστικό ατύχημα επιδικάζεται ακέραια στους κληρονόμους του συνεπιβάτη. Διαφορετικά η αποζημίωση  μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό συνυπαιτιότητας του συνεπιβάτη στο θανάσιμο τραυματισμό του λόγω της μη χρήσης ζώνης ασφαλείας . Κρίσιμο στοιχείο για την ύπαρξη ή μη συνυπαιτιότητας λόγω μη χρήσης της ζώνης ασφαλείας αποτελεί η κρίση εάν ο θάνατος του συνεπιβάτη θα επερχόταν ακόμη και αν ο συνεπιβάτης χρησιμοποιούσε ζώνη ασφαλείας .  Ας δούμε ένα απόσπασμα δικαστικής απόφασης σε υπόθεση  θανατηφόρου αυτοκινητιστικού ατυχήματος  που έκρινε επί του ζητήματος της μη χρήσης ζώνης ασφαλείας από το συνεπιβάτη ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα : "Με το λόγο εφέσεως η ασφαλιστική εταιρία ... μέμφεται την πρωτόδικη απόφαση, ισχυριζόμενη ότι εσφαλμένα δέχθηκε ότι η