Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2017

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟ

Ιδιοκτήτης καφετέριας λαμβάνει αποζημίωση από τραυματισμό σε αυτοκινητιστικό ατύχημα τους μισθούς που κατέβαλε σε σερβιτόρο όσο ήταν ανίκανος για εργασία . Ο ιδιοκτήτης καφετέριας  ήταν ανίκανος να εργαστεί γ ια 60 ημέρες. Κατά το διάστημα αυτό προσέλαβε σερβιτόρο στη  θέση του για μπορέσει να λειτουργήσει την καφετέρια του. Η αποζημίωση λόγω ανικανότητας για εργασία που επιδικάζεται στον ιδιοκτήτη της καφετέριας με την κατωτέρω δικαστική απόφαση καλύπτει όχι τα απολεσθέντα έσοδα από την εργασία του αλλά τα επιπρόσθετα έξοδα στα οποία προέβη για να υποκαταστήσει την εργασία που ο ίδιος παρείχε ως σερβιτόρος  στη δική του καφετέρια με την εργασία τρίτου προσώπου ως σερβιτόρου.  Ας δούμε το σχετικό απόσπασμα:  "Ο ενάγων αμέσως μετά το αυτοκινητιστικό ατύχημα διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ε....., όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση και κάταγμα ωμοπλάτης .  Στο ανωτέρω νοσοκομείο παρέμεινε για  νοσηλεία μία ημέρα.  Μετά την έξοδό του

Συνυπαιτιότητα οδηγού μοτοσικλέτας λόγω υπερβολικής ταχύτητας

Οδηγός μοτοσικλέτας κρίνεται συνυπαίτιος λόγω υπερβολικής ταχύτητας σε αυτοκινητιστικό ατύχημα με αυτοκίνητο που εξήλθε αντικανονικά από θέση στάθμευσης. Το σταθμευμένο αυτοκίνητο εξήλθε από θέση στάθμευσης χωρίς έλεγχο και απέκλεισε την πορεία της μοτοσικλέτας , παρότι ο οδηγός της μοτοσικλέτας διενήργησε αποφευκτικό ελιγμό αριστερά και τ ροχοπέδηση της μοτοσικλέτας.  Η αμέλεια του οδηγού της μοτοσικλέτας που οδήγησε στο να του καταλογιστεί συνυπαιτιότητα για το αυτοκινητιστικό ατύχημα σε ποσοστό 20% οφείλεται στην υπέρβαση του ανώτατου ορίου ταχύτητας . Ας δούμε το απόσπασμα της δικαστικής απόφασης για τη συνυπαιτιότητα των δύο οδηγών : "Ο ενάγων της πρώτης αγωγής και πρώτος εναγόμενος των δεύτερης και τρίτης αγωγών Α.... οδηγώντας τη με αριθμό κυκλοφορίας ... δίκυκλη μοτοσικλέτα , την οποία είχε αγοράσει με παρακράτηση κυριότητας λαμβάνοντας για την αποπληρωμή του τιμήματός της καταναλωτικό δάνειο αγοράς μοτοσικλέτας , κινούνταν  στην Ε..... και επί ανωνύμου οδού που δι