Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2017

Ολική καταστροφή παλαιού αυτοκινήτου αξίας 1050€

Πότε ένα παλαιό αυτοκίνητο υφίσταται ολική καταστροφή για τεχνικούς ή για οικονομικούς λόγους σε αυτοκινητιστικό ατύχημα;Ολική καταστροφή αυτοκινήτου για οικονομικούς λόγους υπάρχει όταν το κόστος επισκευής του αυτοκινήτου είναι μεγάλο σε σύγκριση με την εμπορική αξία του αυτοκινήτου πριν το αυτοκινητιστικό ατύχημα με συνέπεια η επισκευή να θεωρείται μη συμφέρουσα.Ολική καταστροφή αυτοκινήτου για τεχνικούς λόγους υπάρχει όταν οι μηχανικοί κρίνουν ότι η επισκευή του αυτοκινήτου δεν επιτρέπεται να γίνει διότι παρά την πιθανή επισκευή δεν μπορεί να διασφαλιστεί η ασφαλής κυκλοφορία του αυτοκινήτου μετά το αυτοκινητιστικό ατύχημα
Και στις δύο περιπτώσεις ολικής καταστροφής αυτοκινήτου, είτε δηλαδή για τεχνικούς λόγους είτε για οικονομικούς λόγους, η αποζημίωση του ιδιοκτήτη προσδιορίζεται με βάση την εμπορική  αξία του αυτοκινήτου πριν το αυτοκινητιστικό ατύχημα μείον την αξία του αυτοκινήτου μετά το ατύχημα ου είναι γνωστότερη ως "σώστρα" ή "υπολείμματα".
Ας δούμε μία δ…

Δικαστικός υπολογισμός αποζημίωσης υλικών ζημιών αυτοκινήτου

Δικαστική απόφαση επιδικάζει κόστος αποκατάστασης υλικών ζημιών, μείωση εμπορικής αξίας αυτοκινήτου και αποζημίωση ηθικής βλάβης ιδιοκτήτη αυτοκινήτου σε αυτοκινητιστικό  ατύχημα με υλικές ζημιές αυτοκινήτου χωρίς τραυματισμό Το κόστος αποκατάστασης των υλικών ζημιών που υπέστη ένα αυτοκίνητο εξ αιτίας του αυτοκινητιστικού ατυχήματος περιέχει το κόστος αγοράς καινούργιων ανταλλακτικών και την αμοιβή των συνεργείων για τις εργασίες επισκευής και τοποθέτησης των νέων ανταλλακτικών. Η μείωση της εμπορικής αξίας του αυτοκινήτου αφορά το ποσό κατά το οποίο μειώθηκε η εμπορική αξία ενός αυτοκινήτου  επειδή ενεπλάκη σε αυτοκινητιστικό ατύχημα διότι οι έμπειροι πιθανοί μελλοντικοί αγοραστές θα αντιλαμβάνονται τις επισκευής που έγιναν και θα διαπραγματεύονται προσφέροντας μειωμένο τίμημα σε σύγκριση με την εμπορική αξία ενός ιδίου αυτοκινήτου που δεν έχει υποστεί επισκευή. Η ηθική βλάβη αφορά την αποζημίωση του ιδιοκτήτη για τη στενοχώρια που αισθάνθηκε επειδή ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο, …

Αυτοκινητικό ατύχημα μεταξύ φορτηγών λόγω υπερβολικής ταχύτητας

Το προπορευόμενο φορτηγό εκτρέπεται της πορείας του λόγω υπερβολικής ταχύτητας. Το φορτηγό που ακολουθεί επίσης με υπερβολική ταχύτητα προσκρούει στο προπορευόμενο ακινητοποιηθέν φορτηγό και το παρασέρνει.Απίστευτη δικαστική απόφαση για απίστευτο αυτοκινητιστικό ατύχημα μεταξύ δύο φορτηγών! Πέρα από το περίεργο συμβάν, αυτό που νομικά έχει σημασία είναι ότι υπό συνθήκες βροχόπτωσης και ολισθηρότητας του οδοστρώματος υπερβολική ταχύτητα συνιστούν και τα 40 χλμ ιδίως εάν αναφερόμαστε σε ταχύτητα φορτηγών αυτοκινήτων. Το προπορευόμενο φορτηγό δίπλωσε στο οδόστρωμα λόγω υπερβολικής ταχύτητας και το φορτηγό που ακολουθούσε προσέκρουσε σε αυτό και το παρέσυρε επίσης λόγω υπερβολικής ταχύτητας.Δεν θέλουμε να σκεφτούμε τι θα γινόταν αν στο αυτοκινητιστικό ατύχημα το ένα εκ των δύο αυτοκινήτων δεν ήταν φορτηγό
Ας δούμε την αξιοπερίεργη ως προς το αυτοκινητιστικό ατύχημα δικαστική απόφαση:
Στις 14-1-2008 και περί ώρα 08:45 ο πρώτος εναγόμενος Α.Ο. οδηγώντας το υπ' αριθ. κυκλ. ...... ΙΧ φορτ…

Αποζημίωση φορτηγού για ολική καταστροφή σε αυτοκινητικό ατύχημα

Η αποζημίωση λόγω καταστροφής σε αυτοκινητικό ατύχημα φορτηγού αυτοκινήτου προσδιορίζεται αφαιρώντας από την εμπορική αξία του φορτηγού πριν το αυτοκινητιστικό ατύχημα την εμπορική αξία ως "παλιοσίδερα" ή ανταλλακτικά μετά το αυτοκινητικό ατύχημα. Η καταβολή της αποζημίωσης υπολογίζεται με τόκο από το χρόνο επίδοσης της αγωγής. Τυχόν συνυπαιτιότητα του οδηγού του φορτηγού αυτοκινήτου που καταστράφηκε μειώνει ανάλογα κατά το ίδιο ποσοστό την αποζημίωση. Για να μειωθεί όμως η αποζημίωση κατά το ποσοστό συνυπαιτιότηταςτου οδηγού στην πρόκληση του αυτοκινητικού ατυχήματος θα πρέπει αν το ζητήσει ο εναγόμενος υποβάλλοντας ένσταση. Εάν δεν υποβληθεί ένταση, η αποζημίωση καταβάλλεται ολόκληρη.Ας δούμε αυτά τα ζητήματα όπως πού εύστοχα αναπτύχθηκαν σε μία δικαστική απόφαση εφετείου: "Το υπ' αριθμ. κυκλ. ........… ΙΧΦ αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας της ενάγουσας εταιρίας, εξ αιτίας του αυτοκινητικού ατυχήματος καταστράφηκε ολοσχερώς. Το αυτοκίνητο αυτό ήταν φορτηγό εργοστασίου κατ…