Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοέμβριος, 2016

Διπλή αποζημίωση λόγω αναπηρίας από αυτοκινητιστικό ατύχημα

Ο τραυματίας αυτοκινητιστικού ατυχήματος που κατέστη ανάπηρος δικαιούται διπλή αποζημίωση για την επίδραση της αναπηρίας στη ζωή του και για την ηθική βλάβη. Η αποζημίωση λόγω αρνητικής επίδρασης της αναπηρίας στη ζωή του θύματος του αυτοκινητιστικού ατυχήματος καλύπτει κάθε ζημία που θα υποστεί το θύμα στο μέλλον λόγω της αναπηρίας.  Με άλλα λόγια με την αποζημίωση αυτή καλύπτονται οι δυσμενείς επιπτώσεις στη ζωή του θύματος που θα επέλθουν επειδή ο τραυματίας δεν θα μπορέσει να ξεπεράσει τον τραυματισμό του, δεν θα μπορέσει δηλαδή να "γίνει καλά" μετά το αυτοκινητιστικό ατύχημα. Η ηθική βλάβη καλύπτει την ταλαιπωρία και τη στενοχώρια του θύματος αυτοκινητιστικού ατυχήματος λόγω του τραυματισμού του , ανεξαρτήτως αν τελικά ο τραυματίας αποθεραπεύτηκε πλήρως ή όχι. Οι δύο αυτές αξιώσεις δημιουργούνται σε σοβαρό τραυματισμό από αυτοκινητιστικό ατύχημα και είναι ξεχωριστές. Στο κατωτέρω απόσπασμα που θα δούμε από μία απόφαση εφετείου το θύμα αποζημιώνεται με μ