Αναρτήσεις

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2018 !!!

Εικόνα
Ο Δικηγόρος Στέφανος Ασλανίδης εύχεται σε εσάς, στις οικογένειές σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα το 2018 να σας βρει χαρούμενους και επιτυχημένους σε ό,τι κάνετε! Καλή χρονιά, χρόνια πολλά με υγεία και χαρά!!Με εκτίμησηΣτέφανος ΑσλανίδηςΔικηγόρος

Θερμές ευχές για Καλά Χριστούγεννα!

Εικόνα
Ειλικρινείς και ζεστές ευχές για Καλά Χριστούγεννα και Χρόνια Πολλά σε όλους εσάς που με τιμάτε με την παρουσία σας σε κάθε ανάρτηση!Με εκτίμηση,
Στέφανος Ασλανίδης

Αποζημίωση 800€ λόγω ασύμφορης επισκευής αυτοκινήτου

Εικόνα
Εάν η επισκευή ενός αυτοκινήτου κρίνεται ασύμφορη, ο ιδιοκτήτης δικαιούται αποζημίωση ίση με την εμπορική αξία του αυτοκινήτου πριν το αυτοκινητιστικό ατύχημα.Για το ασύμφορο της επισκευής των ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητο συγκρίνουμε την εμπορική αξία του αυτοκινήτου πριν το αυτοκινητιστικό ατύχημα με το κόστος αγοράς ανταλλακτικών και το κόστος εργασιών επισκευής του αυτοκινήτου.Εφόσον το κόστος ανταλλακτικών και το κόστος επισκευής του αυτοκινήτου πλησιάζουν την εμπορική του αξία, το αυτοκίνητο θεωρείται ότι έχει υποστεί ολική καταστροφή από οικονομική άποψη, είναι δηλαδή ασύμφορη η επισκευή του και ο ιδιοκτήτης λαμβάνει ως αποζημίωση την εμπορική αξία που είχε το αυτοκίνητό του πριν το αυτοκινητιστικό ατύχημα.Ας δούμε και ένα πολύ σύντομο απόσπασμα δικαστικής απόφασης για την αποζημίωση αυτοκινήτου του οποίου η επισκευή κρίθηκε ασύμφορη:Το υπ' αριθ. κυκλοφορίας ..... I.X.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας ενάγοντα, εργοστασίου κατασκευής M....., τύπου ...., μοντέλου ...., χρώματος μ…

ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΘΥΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Εικόνα
Αποζημίωση για τα έξοδα κηδείας θύματος θανατηφόρου αυτοκινητιστικού ατυχήματος δικαιούται αυτός που πράγματι κατέβαλε τα έξοδα κηδείας.Στη δίκη για την αποζημίωση από το θανατηφόρο αυτοκινητιστικό ατύχημα η σχετική δαπάνη δεν κρίνεται με βάση το κληρονομικό δίκαιο ή τις διατάξεις περί φορολογίας κληρονομιών.Η αποζημίωση για τα έξοδα κηδείας ανήκει σε αυτόν που πράγματι κατέβαλε τα έξοδα κηδείας σε εκπλήρωση δικής του νομικής υποχρέωσης.Στη δίκη για την αποζημίωση από το θανατηφόρο αυτοκινητιστικό ατύχημα δεν ενδιαφέρει εάν αυτός που κατέβαλε τα έξοδα κηδείας έχει ενδεχομένως δικαίωμα να αναζητήσει το σύνολο ή μέρος των εξόδων κηδείας από τα άλλα τέκνα ή από τη σύζυγο του θύματος.Ας δούμε ένα ενδιαφέρον απόσπασμα από μια σχετική δικαστική απόφαση που επιδικάζει αποζημίωση  για τα έξοδα κηδείας: Ομοίως ουσιαστικά αβάσιμος κρίνεται ο λόγος εφέσεως της εκκαλούσας ασφαλιστικής εταιρίας, με τον οποίο επικαλείται ότι η Ε.... δεν νομιμοποιείται να ζητήσει ολόκληρο το ποσό των εξόδων κηδείας

ΣΥΝΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Εικόνα
Η υπερβολική ταχύτητα αποτελεί λόγο συνυπαιτιότητας στο αυτοκινητιστικό ατύχημα ακόμη και αν η προτεραιότητα στη διασταύρωση είναι δεδομένη.Υπερβολική ταχύτητα μπορεί να υπάρχει ακόμη και αν ο οδηγός κινείται εντός του ανωτάτου ορίου ταχύτητας στο συγκεκριμένο δρόμο.Κριτήριο για την υπερβολική ταχύτητα είναι οι συνθήκες κυκλοφορίες και κατά πόσο αυτές επιτρέπουν την οδήγηση στο ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας.Ας δούμε ένα απόσπασμα από μία σχετική δικαστική απόφαση που αποδίδει 20% ποσοστό συνυπαιτιότητας στο αυτοκινητιστικό ατύχημα λόγω υπερβολικής ταχύτητας σε οδηγό που έχει προτεραιότητα στη διασταύρωση:   Το θανατηφόρο αυτοκινητιστικό ατύχημα οφείλεται σε συγκλίνουσα αμέλεια του οδηγού του υπ' αριθ. κυκλοφορίας .... Ι.Χ.Ε.  αυτοκινήτου Α, που προσδιορίζεται σε ποσοστό 80% και του οδηγού του με αριθμό κυκλοφορίας .... Ι.Χ.Ε.  αυτοκινήτου Β, που προσδιορίζεται σε ποσοστό 20%. Ειδικότερα, η συνυπαιτιότητα του τελευταίου, συνίσταται στο ότι αυτός, κινούμενος στην επαρχιακή οδό …

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Εικόνα
Η φροντίδα που προσφέρει η μητέρα στο παιδί της που τραυματίστηκε σε αυτοκινητιστικό ατύχημα αποζημιώνεται ως παροχή υπηρεσιών από τρίτο πρόσωπο.Παροχή υπηρεσιών τρίτου προσώπου από τη μητέρα στο τραυματισμένο παιδί της σημαίνει ότι η μητέρα παρείχε στο παιδί της για όσο διάστημα το παιδί υπέφερε από τον τραυματισμό υπηρεσίες νοσοκόμου ή έστω υπηρεσίες οικιακής βοηθού χωρίς - φυσικά - αντάλλαγμα, με συνέπεια το παιδί να "γλιτώσει" από τη σχετική δαπάνη πρόσληψης νοσοκόμου  ή οικιακής βοηθού.Στην περίπτωση που εξετάζουμε στη σημερινή μας ανάρτηση η μητέρα φρόντιζε την κόρη της για 4 μήνες, χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε για την αποκατάσταση συντριπτικού κατάγματος Θ8 σπόνδυλου.Ας δούμε το απόσπασμα της δικαστικής απόφασης για την αποζημίωση των υπηρεσιών που πρόσφερε η μητέρα ως υπηρεσιών τρίτου προσώπου:
Η ενάγουσα .... αμέσως μετά το αυτοκινητιστικό ατύχημα διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο .., όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί συντριπτικό κάταγμα Θ8, το οποίο και αντιμετ…

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Εικόνα
Η δαπάνη αγοράς θωρακικού κηδεμόνα περιλαμβάνεται στην αποζημίωση που δικαιούται ο τραυματίας από αυτοκινητιστικό ατύχημα.Η  αγοράς και χρήση του θωρακικού κηδεμόνα θα πρέπει να προκύπτει από ιατρική γνωμάτευση.Εφόσον υπάρχει ιατρική γνωμάτευση, ο τραυματίας του αυτοκινητιστικού ατυχήματος μπορεί να συμπεριλάβει τη σχετική δαπάνη αγοράς του θωρακικού κηδεμόνα στην αποζημίωση, εφόσον κατέβαλε ο ίδιος τη σχετική δαπάνη και όχι το ασφαλιστικό του ταμείο.Ας δούμε ένα ενδιαφέρον απόσπασμα δικαστικής απόφασης για αγορά θωρακικού κηδεμόνα: Η ίδια ενάγουσα για την αποκατάσταση της υγείας της δαπάνησε το ποσό των 1.200€ για την αγορά κατόπιν σύστασης των θεραπόντων ιατρών θωρακικού κηδεμόνα (βλ. την υπ' αριθμ. .... απόδειξη της εταιρείας πώλησης ιατρικών ειδών «....»), ενώ από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν προέκυψε ότι κατά το χρόνο του επίδικου αυτοκινητιστικού ατυχήματος η ενάγουσα ήταν ασφαλισμένη σε κάποιο ασφαλιστικό ταμείο, το οποίο να κάλυψε την ανωτέρω δαπάνη. Συνεπώς, το Πρωτοβά…

ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ

Εικόνα
Ο οδηγός μοτοσικλέτας που δεν χρησιμοποιεί προστατευτικό κράνος βαρύνεται με συνυπαιτιότητα για τον τραυματισμό του ιδίως αν τραυματίστηκε στο κεφάλι.Η υπαιτιότητα αυτή αφορά το μέγεθος του τραυματισμού του οδηγού της μοτοσικλέτας. Δηλαδή κρίνεται πόσο σοβαρά θατραυματιζόταν ο οδηγός της μοτοσικλέταςεάν κατά το ίδιο αυτοκινητιστικό ατύχημα φορούσε το προστατευτικό κράνος.Η μορφή αυτή υπαιτιότητας δεν έχει  καμία σχέση με το ζήτημα της υπαιτιότητας για την πρόκληση του αυτοκινητιστικού ατυχήματος. Δηλαδή η μη χρήση κράνους δεν μεταβάλει τον υπαίτιο οδηγό, ούτε δημιουργεί δικαίωμα του άλλου οδηγού να αποζημιωθεί λόγω συνυπαιτιότητας. Περιορίζει όμως την αποζημίωση του τραυματία οδηγού της μοτοσικλέτας κατά το ποσοστό κατά το οποίο κρίνεται συνυπαίτιος για τον τραυματισμό του.Ας δούμε ένα σύντομο απόσπασμα δικαστικής απόφασης που αποδίδει σε οδηγό μοτοσικλέτας συνυπαιτιότητα για τον τραυματισμό του επειδή δεν φορούσε το κράνος του:
Ο ενάγων κατά την οδήγηση της μοτοσικλέτας του δεν φορούσ…

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ

Εικόνα
Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά!!!Τις θερμότερες ευχές μου προς όλους εσάς τους αναγνώστες του blog και τις οικογένειές σας για τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα!
Σας ευχαριστώ για την μεγάλη εμπιστοσύνη!
Με εκτίμηση, 
Στέφανος Ασλανίδης | Δικηγόρος αποζημιώσεων 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟ

Ιδιοκτήτης καφετέριας λαμβάνει αποζημίωση από τραυματισμό σε αυτοκινητιστικό ατύχημα τους μισθούς που κατέβαλε σε σερβιτόρο όσο ήταν ανίκανος για εργασίαιδιοκτήτης καφετέριας ήταν ανίκανος να εργαστεί για 60 ημέρες. Κατά το διάστημα αυτό προσέλαβε σερβιτόρο στη  θέση του για μπορέσει να λειτουργήσει την καφετέρια του.Η αποζημίωση λόγω ανικανότητας για εργασία που επιδικάζεται στον ιδιοκτήτη της καφετέριας με την κατωτέρω δικαστική απόφαση καλύπτει όχι τα απολεσθέντα έσοδα από την εργασία του αλλά τα επιπρόσθετα έξοδα στα οποία προέβη για να υποκαταστήσει την εργασία που ο ίδιος παρείχε ως σερβιτόρος στη δική του καφετέρια με την εργασία τρίτου προσώπου ως σερβιτόρου. Ας δούμε το σχετικό απόσπασμα: Ο ενάγων αμέσως μετά το αυτοκινητιστικό ατύχημα διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ε....., όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση και κάταγμα ωμοπλάτης. Στο ανωτέρω νοσοκομείο παρέμεινε για νοσηλεία μία ημέρα. Μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο παρέμεινε κλινήρης στη…