Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2017

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Εικόνα
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Πώς αποζημιώνεται η  φροντίδα που προσφέρει η μητέρα  μετά το αυτοκινητιστικό ατύχημα στο  παιδί της που τραυματίστηκε; Η φροντίδα της μητέρας στον τραυματία από αυτοκινητιστικό ατύχημα αποζημιώνεται ως παροχή υπηρεσιών τρίτου προσώπου. Παροχή υπηρεσιών τρίτου προσώπου από τη μητέρα στο τραυματισμένο παιδί της σημαίνει ότι η μητέρα παρείχε στο παιδί της για όσο διάστημα το παιδί υπέφερε από τον τραυματισμό υπηρεσίες νοσοκόμου ή έστω υπηρεσίες οικιακής βοηθού χωρίς - φυσικά - αντάλλαγμα, με συνέπεια το παιδί να "γλιτώσει" από τη σχετική δαπάνη πρόσληψης νοσοκόμου   ή οικιακής βοηθού . Στην περίπτωση που εξετάζουμε στη σημερινή μας ανάρτηση η μητέρα φρόντιζε την κόρη της για 4 μήνες, χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε για την αποκατάσταση συντριπτικού κατάγματος σπόνδυλου . Ας δούμε το απόσπασμα της δικαστικής απόφασης για την αποζημίωση των υπηρεσιών που πρόσφερε η μητέρα ως υπηρεσιών τρίτου προσώπου : "Η ενάγου

Αποζημίωση δαπάνης θωρακικού κηδεμόνα σε αυτοκινητιστικό ατύχημα

Εικόνα
ΔΑΠΑΝΗ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Η δαπάνη αγοράς θωρακικού κηδεμόνα περιλαμβάνεται στην αποζημίωση που δικαιούται ο τραυματίας από αυτοκινητιστικό ατύχημα. Η  αγοράς και χρήση του θωρακικού κηδεμόνα θα πρέπει να προκύπτει από ιατρική γνωμάτευση. Εφόσον υπάρχει ιατρική γνωμάτευση, ο τραυματίας του αυτοκινητιστικού ατυχήματος  μπορεί να συμπεριλάβει τη σχετική δ απάνη αγοράς του θωρακικού κηδεμόνα στην αποζημίωση , εφόσον κατέβαλε ο ίδιος τη σχετική δαπάνη και όχι το ασφαλιστικό του ταμείο. Ας δούμε το ενδιαφέρον απόσπασμα της δικαστικής απόφασης για την  αποζημίωση λόγω δαπάνης θωρακικού κηδεμόνα :  "Η ίδια ενάγουσα για την αποκατάσταση της υγείας της δαπάνησε το ποσό των 1.200€ για την αγορά κατόπιν σύστασης των θεραπόντων ιατρών θωρακικού κηδεμόνα (βλ. την υπ' αριθμ. .... απόδειξη της εταιρείας πώλησης ιατρικών ειδών «....»), ενώ από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν προέκυψε ότι κατά το χρόνο του επίδικου αυτοκινητιστικού ατυχήματος η ενάγουσα ήταν ασφαλισ