Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάιος, 2016

Συνυπαιτιότητα λόγω υπερβολικής ταχύτητας σε αυτοκινητιστικό ατύχημα

Η υπέρβαση του ανωτάτου νομίμου ορίου ταχύτητας ακόμη και όταν ο οδηγός έχει προτεραιότητα αποτελεί περίπτωση υπερβολικής ταχύτητας που συντελεί στην πρόκληση α υτοκινητιστικού ατυχήματος και θεμελιώνει συνυπαιτιότητα για τον οδηγό που έχει προτεραιότητα. Η υπερβολική ταχύτητα θεωρείται σημαντικότατος παράγοντας για την πρόκληση αυτοκινητιστικού ατυχήματος, ι σοδύναμος πολλές φορές ακόμη και με τον παράγοντα της παραβίασης προτεραιότητας. Ας δούμε ένα ενδιαφέρον απόσπασμα σχετικής δικαστικής απόφασης:  Ο Υ,  οδηγός του υπ' αριθ. κυκλ. …… φορτηγού  αυτοκινήτου  κινούνταν επί της οδού Τ, με κατεύθυνση προς την έξοδο της πόλης.  Κατά τον ίδιο χρόνο ο Σ οδηγώντας το με αριθμό κυκλοφορίας …………   αυτοκίνητο  του, κινούνταν επί της ιδίας οδού στο ύψος της διασταύρωσης της κάθετα με την οδό Κ και με αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή προς το κέντρο της πόλης.  Ο οδηγός Υ φτάνοντας στη συμβολή των ανωτέρω δύο και θέλοντας να στρίψει αριστερά προς την οδό Κ επιχείρησε  αλλαγή κατεύθυνσης προ

70000 ευρώ ηθική βλάβη σε τραυματία αυτοκινητιστικού ατυχήματος

Η αποζημίωση της ηθικής βλάβης είναι μία εκ των βασικότερων αξιώσεων που έχει ο τραυματίας από αυτοκινητιστικό ατύχημα. Η ηθική βλάβη προκαλείται από τη ψυχική ταλαιπωρία που υφίσταται ο τραυματίας από αυτοκινητιστικό ατύχημα. Αποζημιώνεται με χρήμα.  Βασική προϋπόθεση για να επιδικαστεί ηθική βλάβη από το δικαστήριο είναι ο τραυματίας να μην είναι υπαίτιος ή τουλάχιστον να μην είναι ο μόνος υπαίτιος για το αυτοκινητιστικό ατύχημα από το οποίο προκλήθηκε ο τραυματισμός του.  Ηθική βλάβη συνεπώς υπάρχει όταν αποκλειστικά υπαίτιος για το αυτοκινητιστικό ατύχημα είναι ο άλλος οδηγός ή όταν ο άλλος οδηγός είναι τουλάχιστον συνυπαίτιος για την πρόκληση του αυτοκινητιστικού ατυχήματος.  Εφόσον προκλήθηκε τραυματισμός από το αυτοκινητιστικό ατύχημα, ο υπαίτιος για το αυτοκινητιστικό ατύχημα θεωρείται υπαίτιος και για τον τραυματισμό.  Ας δούμε πώς εκτιμά το δικαστήριο την ηθική βλάβη και πώς την υπολογίζει σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα με σοβαρότατο τραυματισμό που προκάλεσε αναπηρία. Κα