Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2017

Αποζημίωση ηθικής βλάβης λόγω καταστροφής μοτοσικλέτας

Απ οζημίωση  για την ηθική βλάβη από την καταστροφή της μοτοσικλέτας  του στο αυτοκινητιστικό ατύχημα δικαιούται ο ιδιοκτήτης μοτοσικλέτας . Ειδικότερα το δικαστήριο δέχεται ότι ο διάδικος αυτός έχει αυτοτελή, ξεχωριστή αξίωση να ζητήσει χρηματική ικανοποίηση (όπως είναι το νομικά ορθό και όχι " αποζημίωση ") για την ηθική βλάβη που υπέστη από την καταστροφή της μοτοσικλέτας του στο αυτοκινητιστικό ατύχημα, η οποία είναι διαφορετική και παράλληλη με την αξίωσή του για την ηθική βλάβη που υπέστη λόγω του τραυματισμού του στο ίδιο αυτοκινητιστικό ατύχημα . Έτσι του επιδικάζει ξεχωριστό  ποσό  300€ ως ηθική βλάβη εξ αιτίας της  καταστροφής της μοτοσικλέτας του. Παράλληλα το δικαστήριο επιδικάζει στον ίδιο διάδικο το σαφώς υψηλότερο ποσό των 2.000€ ως αποζημίωση της ηθικής βλάβης που ο ίδιος υπέστη λόγω του τραυματισμού του στο αυτοκινητιστικό ατύχημα . Ας δούμε το μικρό αυτό απόσπασμα από τη δικαστική απόφαση:  "Ο ενάγων εξαιτίας του ψυχικού και σωματικού πόνου πο