Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούνιος, 2021

Αποζημίωση απώλειας εισοδημάτων σερβιτόρου από τροχαίο

Ο σερβιτόρος δικαιούται αποζημίωση για την απώλεια των εισοδημάτω ν του εξ αιτίας τραυματισμού σε αυτοκινητικό ατύχημα. Στην περίπτωση που θα δούμε ο σερβιτόρος ήταν ανίκανος για να εργαστεί εξ αιτίας του τραυματισμού του από το τροχαίο ατύχημα  και λαμβάνει  αποζημίωση ίση με τα εισοδήματα ενός έτους, χρονικό διάστημα κατά το οποίο χρειάστηκα για την αποθεραπεία του λόγω του τραυματισμού από το αυτοκινητικό ατύχημα. Η απώλεια εισοδημάτων είναι από τις πιο βασικές αξιώσεις αποζημίωσης σε περίπτωση τραυματισμού από τροχαίο ατύχημα . Το θύμα του τροχαίου ατυχήματος δικαιούται κάθε ποσό που θα εισέπραττε αν εργαζόταν καθ' όλο το χρονικό διάστημα της αποθεραπείας του, κατά το οποίο ήταν προσωρινά ανίκανος για εργασία . Η αξίωση αυτή είναι γνωστή ως αποζημίωση για απολεσθέντα εισοδήματα ή ως διαφυγόντα έσοδα . Με απλά λόγια είναι το τμήμα της αποζημίωσης για τα ημερομίσθια ή τους μισθούς που έχασε το θύμα του τροχαίου ατυχήματος για όσο  διάστημα ήταν ανίκανο να εργαστεί λόγω τ