Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούλιος, 2016

Αποζημίωση για απολεσθέντα εισοδήματα εργαζόμενου σε κούριερ

Αμειβόμενος με μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών σε εταιρεία courier αποζημιώνεται για τα απολεσθέντα εισοδήματα του μετά από τραυματισμό σε αυτοκινητιστικό. Γ ια όσο διάστημα είναι ανίκανος για εργασία δικαιούται αποζημίωση για εισοδήματα ίση  με  τα ποσά που θα εισέπραττε βάσει των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών που θα εξέδιδε μείον τα ποσά που εισέπραξε από τον ΟΑΕΕ λόγω ατυχήματος στην εργασία του. Δεν δικαιούται να αξιώσει όποιο ποσό εισέπραξε από τον ΟΑΕΕ. Ας δούμε μία σχετική δικαστική απόφαση:  Κατά το χρόνο του επίδικου   αυτοκινητιστικού ατυχήματος   ο ενάγων συνεργαζόταν με σύμβαση συνεργασίας (έργου) με επιχείρηση ταχυμεταφορών που εδρεύει στην …. και έχει ως αντικείμενο τη διενέργεια  ταχυμεταφορών (υπηρεσιών courier).   Συγκεκριμένα, η εκ μέρους του ενάγοντος  παροχή υπηρεσιών   προς την ανωτέρω επιχείρηση είχε ως αντικείμενο τη μεταφορά και διανομή (παράδοση – παραλαβή) εγγράφων και δεμάτων διαφόρων πελατών της ανωτέρω επιχείρησης, την οποία διενεργούσε ο ενάγων, χρησιμο