Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2016

Η μη χρήση κράνους δεν επέφερε το θάνατο οδηγού μοτοσικλέτας

Δεν φέρει συνυπαιτιότητα για το θανάσιμο τραυματισμό του ο οδηγός της μοτοσικλέτας θύμα θανατηφόρου αυτοκινητιστικού ατυχήματος παρότι δεν χρησιμοποιούσε κράνος διότι η μη χρήση κράνους δεν επέφερε το θανάσιμο τραυματισμό του. Υ περβολική ταχύτητα του άλλου οχήματος η μόνη αιτία τόσο για την πρόκληση του αυτοκινητιστικού ατυχήματος και όσο  και για το   θάνατο  του οδηγού της μοτοσικλέτας Αποκλειστικά υπαίτιος   ο οδηγός του φορτηγού αυτοκινήτου ο οποίος  κινούμενος πίσω από τη μοτοσικλέτα με υπερβολική ταχύτητα προσέκρουσε σε αυτήν και την παρέσυρε εκσφενδονίζοντας τον οδηγό της στον αέρα με συνέπεια το θανάσιμο τραυματισμό του Ας δούμε το περιεχόμενο της δικαστικής αυτής απόφασης:  Όταν το φορτηγό αυτοκίνητο αγνώστων λοιπών στοιχείων πραγματοποίησε ελιγμό το υπ' αριθμ. κυκλ. .... ΙΧΦ αυτοκίνητο (αγροτικό) με κινητήρα 3.500 κ.ε. το οποίο κινείτο στην ίδια λωρίδα κυκλοφορίας της ως άνω οδού με την τρίκυκλη μοτοσικλέτα του Θ.... δεν αντιλήφθηκε ότι   μπ

Αποζημίωση αστυνομικού για αναπηρία από αυτοκινητιστικό ατύχημα

Θύμα αυτοκινητιστικού ατυχήματος που κρίθηκε υπηρεσιακώς μερικά ανίκανος για εργασία δικαιούται την ειδική αποζημίωση προς χρηματική αποκατάσταση των δυσμενών επιπτώσεων της αναπηρίας στο μέλλον του. Δικαιούται επίσης τη συνήθη χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη εξαιτίας του σοβαρού τραυματισμού του ( αναπηρία ) στο αυτοκινητιστικό ατύχημα . Η Υπηρεσία κρίνει τον ένστολο μερικά ανίκανο για εργασία (υπηρεσία) και τον μετατάσσει σε εργασία γραφείου χωρίς όπλο με απόφαση της υγειονομικής επιτροπής της υπηρεσίας του . Ειδικότερα η απόφαση που έχω επιλέξει για το θέμα αυτό έχει κατά το ενδιαφέρον για το θέμα μας τμήμα ως ακολούθως:  Ο ενάγων τραυματίστηκε κατά το αυτοκινητιστικό ατύχημα, συνεπεία της παράσυρσης του από διερχόμενο όχημα που οδηγούσε ο πρώτος εναγόμενος.  Άμεσα διακομίστηκε διασωληνωμένος με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο και εισήχθη επειγόντως στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με μηχανική υποστήριξη.  Από την αρχική κλινική εκτίμηση κ

Αποζημίωση για διαφυγόντα εισοδήματα οικοδόμου από αυτοκινητικό ατύχημα

Ας δούμε πώς αποζημιώθηκε οικοδόμος για διαφυγόντα εισοδήματα από αυτοκινητικό ατύχημα. Ο οικοδόμος κατέστη ολικά ανίκανος να εργαστεί λόγω αναπηρίας από αυτοκινητιστικό ατύχημα. Το δικαστήριο έκρινε επί της αξίωσης του να αποζημιωθεί για τα διαφυγόντα εισοδήματα των επομένων ετών, κατά τα οποία θα ήταν ανίκανος για εργασία λόγω της αναπηρίας του. Η αποζημίωση επιδικάστηκε με εφάπαξ καταβολή των ημερομισθίων που ο οικοδόμος θα λάμβανε τα επόμενα 4 έτη και με μηνιαίες δόσεις των ημερομισθίων που θα λάμβανε τα επόμενα 35 έτη. Η αποζημίωση υπολογίστηκε με βάση 15 ημερομίσθια εργασίας ανά μήνα λόγω της οικονομικής κρίσης. Η αποζημίωση μειώθηκε κατά ποσοστό 20% λόγω συνυπαιτιότητας του θύματος στο αυτοκινητιστικό ατύχημα . Απορρίφθηκε το αίτημα του θύματος του αυτοκινητιστικού ατυχήματος για αποζημίωση απώλειας σύνταξη γήρατος ελλείψει επαρκούς χρόνου ασφάλισης. Το θύμα του αυτοκινητιστικού ατυχήματος ήταν ανασφάλιστο από τον εργοδότη. Ας δούμε την απόφαση για την αποζημίωση διαφυ

Αποζημίωση 360000 ευρώ τραυματία αυτοκινητιστικού για αποκλειστική νοσοκόμα

Ο τραυματίας αυτοκινητιστικού ατυχήματος δικαιούται αποζημίωση για τις μελλοντικές υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμας. Η   αποζη μίωση για μ ελλοντικές υπηρεσίες αποκλειστικής  νοσοκόμας  θα πρέπει να καταβληθεί σε εφάπαξ καταβολή για τους πρώτους 18 μήνες και σε μηνιαίες δόσεις για τα υπόλοιπα 8,5 έτη.  Η αξίωση αποζημίωσης για μελλοντικές υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμας απορρίπτεται ως πρόωρα ασκηθείσα για μετά τα 10 έτη διάστημα επιπλέον 43 ετών. Η αξίωση αποζημίωσης για μελλοντικές υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμας απορρίπτεται. Ας δούμε το απόσπασμα της δικαστικής απόφασης:  "Και κατά το επόμενο χρονικό διάστημα της δεκαετίας, από ... έως ..., ο ενάγων με βεβαιότητα θα εξακολουθήσει να έχει ανάγκη υπηρεσιών τρίτου προσώπου (αποκλειστικής νοσοκόμου) , επί 24ωρου βάσεως, καθημερινώς, αφού δεν αναμένεται να βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας του και θα αδυνατεί πλήρως να αυτοεξυπηρετηθεί. Για τις υπηρεσίες αυτές θα δαπανήσει το ποσό των 100 ευρώ την ημέρα και συνολικά γ

Αποζημίωση τραυματία αυτοκινητιστικού ατύχημα για αποκλειστική νοσοκόμα

Το θύμα αυτοκινητιστικού ατυχήματος δικαιούται αποζημίωση για τη δαπάνη αποκλειστικής νοσοκόμου σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού και μακροχρόνιας νοσηλείας τόσο στο νοσοκομείο όσο και στην οικία του. Η σχετική αξίωση δαπάνης αποκλειστικής νοσοκόμας εξακολουθεί να υφίσταται ακόμη και όταν το θύμα του αυτοκινητιστικού ατυχήματος έλαβε τις σχετικές υπηρεσίες από την οικογένειά του και δεν χρειάστηκε να απασχολήσει αποκλειστική νοσοκόμα. Δεν δικαιούται όμως δαπάνη αποκλειστικής νοσοκόμου κατά τη διάρκεια της νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.  Ειδικότερα:  O ενάγων κατά το χρονικό διάστημα από ...... (οπότε εξήλθε από τη Μ.Ε.Θ. του νοσοκομείου) έως και τις .... οπότε εξήλθε από το νοσοκομείο, δηλαδή για 269 ημέρες, λόγω της σοβαρότητας της καταστάσεως της υγείας του, αδυνατούσε πλήρως να αυτοεξυπηρετηθεί και είχε ανάγκη της διαρκούς φροντίδας τρίτου (πέραν των νοσηλευτών) προσώπου ( αποκλειστικής νοσοκόμου ), επί 24ωρου βάσεως.  Τις υπηρεσίες αυτές, το παραπάνω διάστημα, πα

Αποζημίωση τραυματία σε κώμα από αυτοκινητιστικό ατύχημα

Ο  τραυματίας που βρίσκεται σε κώμα  μετά από  αυτοκινητιστικό ατύχημα δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση για τις συνέπειες στο μέλλον του  λόγω της αναπηρίας και της παραμόρφωσης που υπέστη. Η αποζημίωση για την επίδραση της αναπηρίας ή παραμόρφωσης στη ζωή του τραυματία από αυτοκινητιστικό ατύχημα επιδικάζεται επιπροσθέτως της περιουσιακής ζημίας και της ηθικής βλάβης με σκοπό την απάμβλυνση των δυσμενών συνεπειών της αναπηρίας ή παραμόρφωσης , η οποία θα επιδράσει οπωσδήποτε, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, αρνητικά στο οικονομικό ιδίως αλλά και στο επαγγελματικό και κοινωνικό μέλλον του τραυματία από το αυτοκινητιστικό ατύχημα. Ας δούμε το σχετικό απόσπασμα της δικαστικής απόφασης:  «Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο ενάγων από τον τραυματισμό του από το αυτοκινητιστικό ατύχημα υπέστη βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση , κατάγματα σπλαγχνικού κρανίου , υπαραχνοειδή αιμορραγία , αιμορραγική θλάση διαμέτρου 1,5 cm και εγκεφαλικό οίδημα , συνεπεία δε αυτών των βλαβών περιήλθε σε κωματώδ

Αποζημίωση αποκλειστικής νοσοκόμας λόγω αυτοκινητιστικού ατυχήματος

Αποζημίωση για υπηρεσίες αποκλειστικής  δικαιούται ο τραυματίας αυτοκινητιστικού ατυχήματος, ακόμη και αν όταν έλαβε τη σχετική φροντίδα από τους γονείς του. Η αποζημίωση υπηρεσιών αποκλειστικής νοσοκόμας υπολογίζεται στο ποσό που θα έπρεπε να καταβάλει ο τραυματίας από το αυτοκινητιστικό ατύχημα  στο τρίτο πρόσωπο που θα προσλάμβανε για το σκοπό αυτό, εάν δεν τον φρόντιζαν χωρίς αντάλλαγμα οι γ ονείς του. Ας δούμε μία χαρακτηριστική εφετειακή απόφαση, η οποία κατά το ενδιαφέρον μέρος της έχει ως εξής:  " O τραυματίας από αυτοκινητιστικό ατύχημα ο οποίος δέχεται τις αυξημένες περιποιήσεις και φροντίδες των γονέων του για την αποκατάσταση της υγείας του , δικαιούται ν' απαιτήσει ως  αποζημίωση τουλάχιστον το ποσό που θα ήταν υποχρεωμένος να καταβάλει σε τρίτο πρόσωπο  που θα προσλάμβανε για ,   έστω και αν στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν κατ αβάλλει κανένα τέτοιο ποσό στους γονείς του , οι οποίοι, με υπερένταση ενίοτε των προσπαθειών τους και σε βάρος άλλων απασχολήσεων τ

Θάνατος οδηγού μοτοσικλέτας με ταχύτητα 130 χλμ/ώρα

Η  ταχύτητα 130 χλμ/ώρα οδηγού μοτοσικλέτας  επηρεάζει την υπαιτιότητα για το θάνατό του από αυτοκινητιστικό δυστύχημα ; Το θανατηφόρο αυτό αυτοκινητιστικό ατύχημα προκλήθηκε  όταν αυτοκίνητο άλλαξε λωρίδα με απροειδοποίητο και αιφνίδιο ελιγμό και παρεμβλήθηκε στην πορεία της μοτοσικλέτας , της οποίας την πορεία απέκλεισε.  Ο θάνατος σε αυτό το αυτοκινητιστικό ατύχημα  προκλήθηκε από την πρόσκρουση  του οδηγού της μοτοσικλέτας στις προστατευτικές μπάρες και την πτώση του στο οδόστρωμα.  Το δικαστήριο κρίνει ότι εφόσον η ταχύτητα 130 χλμ/ώρα είναι το ανώτατο επιτρεπτό όριο ταχύτητας στην εθνική οδό, δεν επηρεάζει την πρόκληση του θανατηφόρου  αυτοκινητιστικού ατυχήματος .  Τελικώς δεν καταλογίζεται συνυπαιτιότητα λόγω υπερβολικής ταχύτητας στον οδηγό της μοτοσικλέτας για  το συγκεκριμένο θανατηφόρο αυτοκινητιστικό ατύχημα .   Ας δούμε την δικαστική απόφαση για το θάνατο του οδηγού μοτοσικλέτας από το αυτοκινητικό δυστύχημα  και το ζήτημα της ταχύτητας 130 χλμ/ώρα :   "Ο

Θανατηφόρο αυτοκινητιστικό οδηγού μοτοσικλέτας χωρίς κράνος και δίπλωμα

Θάνατος οδηγού μοτοσικλέτας σε αυτοκινητιστικό ατύχημα. Η έλλειψη άδειας ικανότητας οδήγησης (διπλώματος) δεν επηρεάζει την υπαιτιότητα ως προς την υπαιτιότητα για το αυτοκινητιστικό ατύχημα.   Η μη χρήση κράνους οδηγεί σε καταλογισμό ποσοστού συνυπαιτιότητας 30% για το θανάσιμο τραυματισμό στο κεφάλι κατά το αυτοκινητιστικό ατύχημα. Το γεγονός ότι ο οδηγός της μοτοσικλέτας στερείτο άδειας ικανότητος οδήγησης δεν τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με κάποια αμελή συμπεριφορά του που συντέλεσε στην πρόκληση του ενδίκου αυτοκινητιστικού ατυχήματος, ενώ η έλλειψη αυτή δεν ήταν κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας ικανή, ούτε μπορούσε αντικειμενικό να επιφέρει κατά τη συνηθισμένη και κανονική πορεία των πραγμάτων το επιζήμιο αποτέλεσμα, μόνη ενεργός αιτία του οποίου υπήρξε η αμελής συμπεριφορά του πρώτου εναγόμενου, ο οποίος αν είχε ελέγξει, όπως όφειλε, την κίνηση στην αριστερή λωρίδα πριν εισέλθει σε αυτήν, θα είχε αποφύγει τη σύγκρουση.  Ο ισχυρισμός δε, των εναγομένων ότι η σύγκρουση έγινε στ

Αποζημίωση εισοδημάτων σε αναπηρία από αυτοκινητιστικό ατύχημα

Σήμερα θα εξετάσουμε την αποζημίωση εισοδημάτων λόγω αναπηρίας από αυτοκινητιστικό ατύχημα. Τραυματίας αυτοκινητιστικού ατυχήματος καθίσταται ανάπηρος με μόνιμη ολική ανικανότητα προς εργασία.  Πριν τον τραυματισμό του από το αυτοκινητιστικό ατύχημα εργαζόταν ως υπάλληλος εξωτερικών χώρων. Λαμβάνει αποζημίωση για απώλεια εισοδημάτων λόγω της αναπηρίας του ί ση με τη διαφορά μεταξύ του μισθού που λάμβανε πριν το ατύχημα και της σύνταξης αναπηρίας που έλαβε μετά για 2 έτη. Το δικαστήριο επιφυλάσσει ρητά υπέρ του παθόντος το δικαίωμά του για αποζημίωσή του για εισοδήματα των επόμενων ετών αφού λάβει οριστική σύνταξη λόγω αναπηρίας . Ας δούμε τη δικαστική απόφαση με το ποσό αποζημίωσης για απώλεια εισοδημάτων εξ αιτίας τραυματισμού με αναπηρία από αυτοκινητιστικό ατύχημα: "Ο ενάγων, ο οποίος είναι απόφοιτος Λυκείου, συνεπεία των βλαβών του στο δεξί περονιαίο νεύρο του ποδιού του, το οποίο έχει παραλύσει, συνεπεία του κατάγματος του δεξιού μηριαίου κατά το ένδικο ατύχημα, έ

Στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης οδηγός κάτοχος αλβανικής άδειας οδήγησης

Ο οδηγός με Αλβανική άδειας ικανότητας οδήγησης θεωρείται ότι στερείται άδειας οδήγησης και οφείλει να καταβάλει αποζημίωση στην ασφαλιστική του εταιρία για το αυτοκινητιστικό ατύχημα που προκάλεσε. Δεν έχει σημασία αν ο οδηγός κάτοχος αλβανικής άδειας οδήγησης υπέγραψε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με τους όρους εξαίρεσης από την ασφαλιστική κάλυψη, αρκεί που παρέλαβε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και το επικαλέστηκε όταν ο ίδιος έγινε υπαίτιος αυτοκινητιστικού ατυχήματος Ο Θ..... ιδιοκτήτης του προαναφερόμενου ζημιογόνου αυτοκινήτου, κατάρτισε με την παρεμπιπτόντως ενάγουσα στη δεύτερη και τέταρτη παρεμπίπτουσα αγωγή ασφαλιστική εταιρία τη με αριθμό ..... ασφαλιστική σύμβαση, η οποία αφορούσε την κάλυψη της αστικής ευθύνης του Θ.... από τροχαία ατυχήματα με το με αριθμό κυκλοφορίας .... ΙΧΕ αυτοκίνητο του για την περίοδο από ... έως .., μέχρι του ποσού του 1.000.0000€ για σωματικές βλάβες και για υλικές ζημίες.  Στο ασφαλιστήριο έγγραφο, που επικαλείται και προσκομίζει η παρεμπιπτόντως εν

Αντισυνταγματικός ο περιορισμός ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου

Το ανώτατο όριο που θέτει ο νόμος 4092/2012 στην αποζημίωση που καταβάλει το Επικουρικό Κεφάλαιο προς χρηματική ικανοποίηση ψυχικής οδύνης από θανατηφόρο αυτοκινητιστικό ατύχημα είναι αντισυνταγματικός. Οι διατάξεις του νόμου 4092/2012 είναι αντισυνταγματικές τόσο ως προς το ορισμό των 6.000 ευρώ ως ανώτατο όριο αποζημίωσης, όσο και ως προς την εφαρμογή τους σε εκκρεμείς υποθέσεις αποζημιώσεων θανατηφόρων αυτοκινητιστικών ατυχημάτων Ο νόμος 4092/2012 είναι αντισυνταγματικός και ως προς το προνόμιο του χαμηλού επιτοκίου 6% για τους νόμιμους τόκους που οφείλει το Επικουρικό Κεφάλαιο Η τελική κρίση ως προς το ανώτατο ποσό αποζημιώσεων από θανατηφόρο αυτοκινητικό ατύχημα παραπέμπεται στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου Ας δούμε την απόφαση κατά το ενδιαφέρον απόσπασμα:  Με τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 §§ 1, 2, 5, 6 και 10 § 1 του ΠΔ/τος 237/1986 καθιερώθηκε η υποχρεωτική ασφάλιση της από αυτοκινητικά ατυχήματα ευθύνης, η οποία καλύπτει την έναντι τρίτων αστική ευθύνη εξαιτίας θανάτωσης

Αυτοκινητιστικό ατύχημα σε διασταύρωση με stop και υπερβολική ταχύτητα

Η υπερβολική ταχύτητα σε διασταύρωση με πινακίδα stop μπορεί να συνιστά συνυπαιτιότητα για το αυτοκινητικό ατύχημα σε βάρος του οδηγού μοτοσικλέτας που είχε προτεραιότητα; Δεν αρκεί η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας για να θεμελιωθεί συνυπαιτιότητα για τον οδηγό της μοτοσικλέτας λόγω υπερβολικής ταχύτητας. Πρέπει να προσδιοριστεί ειδικά πώς η υπερβολική ταχύτητα επέδρασε στην πρόκληση του αυτοκινητιστικού ατυχήματος. Επίσης, η οδήγηση υπό την επήρεια μέθης δεν οδηγεί "υποχρεωτικά" σε υπαιτιότητα του οδηγού για το αυτοκινητικό ατύχημα. Στην προκειμένη περίπτωση το Εφετείο, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση του, δέχτηκε ως προς την υπαιτιότητα των εμπλακέντων οδηγών στο ένδικο αυτοκινητιστικό ατύχημα τα ακόλουθα περιστατικά:  "Στις …, ημέρα … και περί ώρα … ο ενάγων …, .. ετών τότε, κάτοικος …., οδηγούσε τη … δίκυκλη μοτοσικλέτα, της κυριότητας του, στην οδό Χ…, στην …, με κατεύθυνση από Α.. προς Π.. Η πρώτη εναγομένη …, .. ετών, …. υπάλληλος, οδηγούσε το … ΙΧΕ