Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοέμβριος, 2017

ΣΥΝΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Εικόνα
Υπερβολική ταχύτητα και συνυπαιτιότητα Η υπερβολική ταχύτητα αποτελεί λόγο συνυπαιτιότητας στο αυτοκινητιστικό ατύχημα ακόμη και αν η προτεραιότητα στη διασταύρωση  είναι δεδομένη. Υπερβολική ταχύτητα μπορεί να υπάρχει ακόμη και αν ο οδηγός κινείται εντός του ανωτάτου ορίου ταχύτητας στο συγκεκριμένο δρόμο. Κριτήριο για την υπερβολική ταχύτητα είναι οι συνθήκες κυκλοφορίες και κατά πόσο αυτές επιτρέπουν την οδήγηση στο ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας . Ας δούμε ένα απόσπασμα από μία σχετική δικαστική απόφαση που αποδίδει 20% ποσοστό συνυπαιτιότητας  στο αυτοκινητιστικό ατύχημα λόγω υπερβολικής ταχύτητας σε οδηγό που έχει προτεραιότητα στη διασταύρωση :   "Το θανατηφόρο αυτοκινητιστικό ατύχημα οφείλεται σε συγκλίνουσα αμέλεια του οδηγού του υπ' αριθ. κυκλοφορίας .... Ι.Χ.Ε.  αυτοκινήτου Α, που προσδιορίζεται σε ποσοστό 80% και του οδηγού του με αριθμό κυκλοφορίας .... Ι.Χ.Ε.  αυτοκινήτου Β, που προσδιορίζεται σε ποσοστό 20%.  Ειδικότερα, η συνυπαιτιότητα του τ