Θάνατος οδηγού μοτοσικλέτας με ταχύτητα 130 χλμ/ώρα

Θανατηφόρο αυτοκινητιστικό ατύχημα με θύμα οδηγό μοτοσικλέτας που κινούνταν με το ανώτατο όριο ταχύτητας 130 χλμ/ώρα σε εθνική οδό.

Το θανατηφόρο αυτό αυτοκινητιστικό ατύχημα προκλήθηκε  όταν αυτοκίνητο άλλαξε λωρίδα με απροειδοποίητο και αιφνίδιο ελιγμό και παρεμβλήθηκε στην πορεία της μοτοσικλέτας, της οποίας την πορεία απέκλεισε. Ο θάνατος σε αυτό το αυτοκινητιστικό ατύχημα  προκλήθηκε από την πρόσκρουση  του οδηγού της μοτοσικλέτας στις προστατευτικές μπάρες και την πτώση του στο οδόστρωμα. Το δικαστήριο κρίνει ότι εφόσον η ταχύτητα 130 χλμ/ώρα είναι το ανώτατο επιτρεπτό όριο ταχύτητας στην εθνική οδό, δεν επηρεάζει την πρόκληση του θανατηφόρου αυτοκινητιστικού ατυχήματοςΤελικώς δεν καταλογίζεται συνυπαιτιότητα λόγω υπερβολικής ταχύτητας στον οδηγό της μοτοσικλέτας για  το συγκεκριμένο θανατηφόρο αυτοκινητιστικό ατύχημα. 

Ας δούμε την απόφαση: "Ο Δ.. οδηγώντας την με αριθμό κυκλοφορίας ... μοτοσικλέτα, ιδιοκτησίας του, εκινείτο στην αριστερή λωρίδα της Ν.Ε.Ο. ...... η οποία έχει τρεις λωρίδες κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Πάτρα προς Αθήνα και πλησίαζε προς την χιλιομετρική θέση ........ της ως άνω οδού. Στην ως άνω θέση η ως άνω οδός είναι ευθεία, διπλής κατεύθυνσης με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και το όριο ταχύτητας ανέρχεται σε 130 χιλ/ώρα, ενώ κατά τον ως άνω χρόνο η κυκλοφορία των οχημάτων ήταν μεγάλη, η ορατότητα δε, δεν περιοριζόταν από φυσικά ή τεχνητά εμπόδια, ήταν ημέρα, καλοκαιρία και η κατάσταση της οδού ήταν ξηρά. Την ίδια στιγμή στην ίδια οδό αλλά στην μεσαία εκ των τριών λωρίδων κυκλοφορίας αυτής, παράλληλα και ομόρροπα με τον ως άνω οδηγό της μοτοσικλέτας εκινείτο ο πρώτος εναγόμενος Α....... οδηγώντας το με αριθμό κυκλοφορίας ... ΙΧΕ αυτοκίνητο, μάρκας ....... χρώματος ερυθρού, ιδιοκτησίας του δεύτερου εναγόμενου, που ήταν ασφαλισμένο για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη στη ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία ......, της οποίας ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτής υποκαταστάθηκε το εναγόμενο ΝΠΙΔ με την επωνυμία "ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ". Όταν ο πρώτος εναγόμενος έφθασε στη χιλιομετρική θέση ..... της ως άνω οδού, πριν από το σταθμό διοδίων ......, εντελώς απερίσκεπτα ήτοι χωρίς να έχει διαρκώς τεταμένη την προσοχή του, ώστε να μπορεί σε κάθε στιγμή να εκτελεί τους απαιτούμενους χειρισμούς και να μην εκθέτει σε κίνδυνο τους λοιπούς χρήστες της οδού, επιχείρησε να αλλάξει λωρίδα κυκλοφορίας και να εισέλθει στην ίδια με τον ως άνω αποθανόντα οδηγό της μοτοσικλέτας αριστερή λωρίδα, χωρίς να βεβαιωθεί ότι μπορούσε να πράξει τούτο με ασφάλεια για τους λοιπούς ομόρροπα, όπισθεν ή παράλληλα αυτού, κινούμενους οδηγούς οχημάτων, με αποτέλεσμα να παρεμβληθεί στην πορεία του ως άνω οδηγού της μοτοσικλέτας που εκινείτο ομόρροπα προς αυτόν επί της ίδιας οδού αριστερά επί της αριστερής λωρίδας και όπισθεν ως προς την πορεία του και να συγκρουστεί με αυτή και δη με την αριστερή πλευρά του αυτοκινήτου του (οπίσθιο μέρος αυτού) με το εμπρόσθιο δεξιό μέρος της μοτοσικλέτας. Όπως αποδείχθηκε από τα ως άνω αποδεικτικά μέσα η ως άνω σύγκρουση έγινε υπό γωνία περίπου 15 μοιρών και δη ο αριστερός τροχός του αυτοκινήτου βρισκόταν στην αριστερή διαχωριστική γραμμή του μεσαίου ρεύματος του αυτοκινήτου ενώ το υπόλοιπο τμήμα αυτού είχε εισχωρήσει κατά το χρόνο της σύγκρουσης στην αριστερή εκ των τριών λωρίδων κυκλοφορίας όπου εκινείτο ο θανατωθείς οδηγός της μοτοσικλέτας, φράζοντας αιφνιδιαστικά σημαντικό σε έκταση τμήμα του ρεύματος κυκλοφορίας του τελευταίου. Λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης η μοτοσικλέτα, η οποία εκινείτο με ταχύτητα περίπου 130 χιλ/ώρα, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες αριστερά του ρεύματος πορείας του και ο ίδιος ο οδηγός της μοτοσικλέτας εκτινάχθηκε από αυτήν και τραυματίστηκε θανάσιμα από την πρόσκρουση του σώματός του αρχικά στις μπάρες και εν τέλει στο οδόστρωμα. Με βάση όλα τα ανωτέρω αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά το ένδικο ατύχημα οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του πρώτου εναγομένου, A........, ο οποίος δεν επέδειξε την απαιτούμενη στις συναλλαγές επιμέλεια, δηλαδή την αντικειμενικώς και αφηρημένως λαμβανόμενη επιμέλεια του συνετού ατόμου (οδηγού), μέσα στον κύκλο της εν λόγω δραστηριότητας του. Ειδικότερα οδηγούσε το αυτοκίνητό του χωρίς την σύνεση και προσοχή που όφειλε και ενήργησε ελιγμό προς τα αριστερά προκειμένου να εισέλθει στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, χωρίς όμως προηγουμένως να βεβαιωθεί ότι μπορεί να το πράξει χωρίς κίνδυνο ή παρακώλυση των λοιπών χρηστών της οδού, οι οποίοι κινούντο πίσω, μπροστά ή πλάι του και ιδίως του θανατωθέντος οδηγού της μοτοσικλέτας, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση, την κατεύθυνση και την ταχύτητά του, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 12 παρ. 1, 19 παρ. 1 και 2 και 16 παρ. 3 και 21 παρ. 1 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η παραβίαση των οποίων συνδέεται αιτιωδώς με την πρόκληση του ένδικου συμβάντος, ενώ στοιχεία που να θεμελιώνουν κάποια υπαιτιότητα του θανατωθέντος οδηγού της μοτοσικλέτας στην επέλευση του ατυχήματος δεν προέκυψαν από την εκτίμηση του αποδεικτικού υλικού. Ειδικότερα η ενέργεια του πρώτου εναγομένου ήταν εντελώς αιφνίδια και μάλιστα τη στιγμή που βρισκόταν σε πολύ κοντινή απόσταση από την μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο θανατωθείς ώστε ο τελευταίος να αιφνιδιαστεί πλήρως, ενώ δεν αποδείχτηκε ότι ο θανατωθείς οδηγός εκινείτο με ταχύτητα πέραν του επιτρεπόμενου ορίου των 130 χιλ/ώρα.

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ: Ταχύτητα μοτοσικλέτας σε εθνική οδό στο ανώτατο επιτρεπτό όριο των 130 χλμ/ώρα δεν θεωρείται υπερβολική ταχύτητα και δεν δημιουργεί συνυπαιτιότητα του οδηγού της μοτοσικλέτας


Δημοφιλείς αναρτήσεις

Ολική καταστροφή παλαιού αυτοκινήτου αξίας 1050€