ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ
ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Η φροντίδα που προσφέρει η μητέρα στο παιδί της που τραυματίστηκε σε αυτοκινητιστικό ατύχημα αποζημιώνεται ως παροχή υπηρεσιών από τρίτο πρόσωπο.

Παροχή υπηρεσιών τρίτου προσώπου από τη μητέρα στο τραυματισμένο παιδί της σημαίνει ότι η μητέρα παρείχε στο παιδί της για όσο διάστημα το παιδί υπέφερε από τον τραυματισμό υπηρεσίες νοσοκόμου ή έστω υπηρεσίες οικιακής βοηθού χωρίς - φυσικά - αντάλλαγμα, με συνέπεια το παιδί να "γλιτώσει" από τη σχετική δαπάνη πρόσληψης νοσοκόμου  ή οικιακής βοηθού.

Στην περίπτωση που εξετάζουμε στη σημερινή μας ανάρτηση η μητέρα φρόντιζε την κόρη της για 4 μήνες, χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε για την αποκατάσταση συντριπτικού κατάγματος Θ8 σπόνδυλου.

Ας δούμε το απόσπασμα της δικαστικής απόφασης για την αποζημίωση των υπηρεσιών που πρόσφερε η μητέρα ως υπηρεσιών τρίτου προσώπου:
Η ενάγουσα .... αμέσως μετά το αυτοκινητιστικό ατύχημα διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο .., όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί συντριπτικό κάταγμα Θ8, το οποίο και αντιμετωπίσθηκε συντηρητικά. Στο ανωτέρω νοσοκομείο παρέμεινε νοσηλευόμενη μέχρι τις ...... Τόσο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της στο ανωτέρω νοσοκομείο, όσον και μετά την έξοδό της από αυτό και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων μηνών η ανωτέρω ενάγουσα αδυνατούσε να αυτοεξυπηρετηθεί και να φροντίσει τον εαυτό της και, χρειαζόταν την βοήθεια άλλου προσώπου. Τις σχετικές υπηρεσίες τις παρείχε στην ανωτέρω ενάγουσα η μητέρα της με εντατικοποίηση των δυνάμεών της και με υπερένταση των προσπαθειών της καθ΄ υπέρβαση των ορίων της συνήθους ηθικής υποχρέωσής της απέναντι στη θυγατέρα της. Για τις υπηρεσίες αυτές, εάν απασχολούσε, με αμοιβή τρίτο πρόσωπο θα κατέβαλε το ποσό των 1.200 ευρώ. Το πιο πάνω ποσό μπορεί να αξιώσει, έστω και αν πράγματι δεν το κατέβαλε στην μητέρα της, γιατί η μη καταβολή αμοιβής στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί να οδηγήσει σε ωφέλεια των υπόχρεων (εναγομένων) προς αποζημίωση και σε αποφυγή από αυτούς της σχετικής αποζημίωσης (άρθρο 930 παρ. 3 ΑΚ).

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ: Η φροντίδα της μητέρας στο τραυματισμένο παιδί της μετά από αυτοκινητιστικό ατύχημα θεωρείται ως υπηρεσίες τρίτου προσώπου και αποζημιώνεται


Δημοφιλείς αναρτήσεις

Ολική καταστροφή παλαιού αυτοκινήτου αξίας 1050€