70000 ευρώ ηθική βλάβη σε τραυματία αυτοκινητιστικού ατυχήματος

Η αποζημίωση της ηθικής βλάβης είναι μία εκ των βασικότερων αξιώσεων που έχει ο τραυματίας από αυτοκινητιστικό ατύχημα.

Η ηθική βλάβη προκαλείται από τη ψυχική ταλαιπωρία που υφίσταται ο τραυματίας από αυτοκινητιστικό ατύχημα. Αποζημιώνεται με χρήμα. 

Βασική προϋπόθεση για να επιδικαστεί ηθική βλάβη από το δικαστήριο είναι ο τραυματίας να μην είναι υπαίτιος ή τουλάχιστον να μην είναι ο μόνος υπαίτιος για το αυτοκινητιστικό ατύχημα από το οποίο προκλήθηκε ο τραυματισμός του. 

Ηθική βλάβη συνεπώς υπάρχει όταν αποκλειστικά υπαίτιος για το αυτοκινητιστικό ατύχημα είναι ο άλλος οδηγός ή όταν ο άλλος οδηγός είναι τουλάχιστον συνυπαίτιος για την πρόκληση του αυτοκινητιστικού ατυχήματος. 

Εφόσον προκλήθηκε τραυματισμός από το αυτοκινητιστικό ατύχημα, ο υπαίτιος για το αυτοκινητιστικό ατύχημα θεωρείται υπαίτιος και για τον τραυματισμό. 

Ας δούμε πώς εκτιμά το δικαστήριο την ηθική βλάβη και πώς την υπολογίζει σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα με σοβαρότατο τραυματισμό που προκάλεσε αναπηρία.

Κατά το αυτοκινητιστικό ατύχημα τραυματίστηκε ο ενάγων, ο οποίος σήμερα φέρει μετεγχειρητική ουλή μήκους 20 εκατοστών στην εξωτερική επιφάνεια του δεξιού του ισχίου. 

Ο ενάγων παρουσιάζει ανισοσκελία με βράχυνση 5 εκ. στο δεξιό του σκέλος κατά την ορθοστάτηση. Οι κινήσεις του δεξιού σκέλους είναι περιορισμένες και επώδυνες. 

Η βάδιση γίνεται με δυσκολία με τη βοήθεια περιπατητήρα. Το δεξιό κάτω άκρο παρουσιάζει ιπποποδία λόγω παράλυσης του περονιαίου νεύρου και χρήζει μόνιμου νάρθηκα ιπποποδίας. 

Οι παραπάνω βλάβες του είναι μόνιμες, διότι οι μετεγχειρητικές φλεγμονές που δημιουργήθηκαν στο δεξιό ισχίο δεν επιτρέπουν τη διενέργεια νέας χειρουργικής επέμβασης. 

Κατά το χρόνο του αυτοκινητιστικού ατυχήματος  ο ενάγων ήταν ηλικίας 46 ετών. Εργαζόταν ως εργοδηγός και μπορούσε να απασχοληθεί σε βιομηχανίες και σε τεχνικές εταιρίες. 

Εξαιτίας ωστόσο του σοβαρού τραυματισμού του από το αυτοκινητιστικό ατύχημα κατέστη έκτοτε ανίκανος για την εργασία του εργοδηγού μηχανουργικών κατασκευών και κατασκευών έργων ή άλλη παρεμφερή εργασία...

Το Δικαστήριο αφού έλαβε υπόψη τις συνθήκες του αυτοκινητιστικού ατυχήματος, την υπαιτιότητα του εναγομένου στην επέλευση του αυτοκινητιστικού ατυχήματος, το είδος την έκταση και τις συνέπειες του τραυματισμού του ενάγοντος, το ύψος της συνεπεία αυτού περιουσιακής του ζημίας, σε συνδυασμό με την ηλικία του καθώς και την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των διαδίκων, πλην της εναγομένης ασφαλιστικής εταιρείας της οποίας η ευθύνη είναι σύμφωνα με το νόμο εγγυητική, κρίνει ότι ο ενάγων υπέστη ηθική βλάβη για την απάμβλυνση της οποίας δικαιούται το ποσό των 70 000 ευρώ το οποίο κρίνεται εύλογο μετά τη στάθμιση των κατ' άρθρο 932 ΑΚ στοιχείων".

ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ: Η ηθική βλάβη είναι μία από τις πιο σημαντικές αξιώσεις αποζημίωσης από τραυματισμό σε αυτοκινητιστικό ατύχημα.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ