Διπλή αποζημίωση λόγω αναπηρίας από αυτοκινητιστικό ατύχημα

Ο τραυματίας αυτοκινητιστικού ατυχήματος που κατέστη ανάπηρος δικαιούται διπλή αποζημίωση για την επίδραση της αναπηρίας στη ζωή του και για την ηθική βλάβη.

Η αποζημίωση λόγω αρνητικής επίδρασης της αναπηρίας στη ζωή του θύματος του αυτοκινητιστικού ατυχήματος καλύπτει κάθε ζημία που θα υποστεί το θύμα στο μέλλον λόγω της αναπηρίας. 

Με άλλα λόγια με την αποζημίωση αυτή καλύπτονται οι δυσμενείς επιπτώσεις στη ζωή του θύματος που θα επέλθουν επειδή ο τραυματίας δεν θα μπορέσει να ξεπεράσει τον τραυματισμό του, δεν θα μπορέσει δηλαδή να "γίνει καλά" μετά το αυτοκινητιστικό ατύχημα.

Η ηθική βλάβη καλύπτει την ταλαιπωρία και τη στενοχώρια του θύματος αυτοκινητιστικού ατυχήματος λόγω του τραυματισμού του, ανεξαρτήτως αν τελικά ο τραυματίας αποθεραπεύτηκε πλήρως ή όχι.

Οι δύο αυτές αξιώσεις δημιουργούνται σε σοβαρό τραυματισμό από αυτοκινητιστικό ατύχημα και είναι ξεχωριστές.

Στο κατωτέρω απόσπασμα που θα δούμε από μία απόφαση εφετείου το θύμα αποζημιώνεται με μεγαλύτερο ποσό για την την ηθική του βλάβη από ό,τι για την αποζημίωση λόγω περαιτέρω δυσμενών επιπτώσεων στη ζωή του από την αναπηρία που προκλήθηκε στο αυτοκινητιστικό ατύχημα, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν σχεδόν ολική τύφλωση.

"Ο Ε.Ε γεννήθηκε στις ......1980 και κατά την ημέρα εκδίκασης της αγωγής του σε πρώτο βαθμό ήταν 34 ετών. 

Εξαιτίας της σωματικής κάκωσης που υπέστη στη διάρκεια του επίδικου αυτοκινητιστικού ατυχήματος, ο ενάγων δεν μπορούσε πλέον να εργασθεί ως οδηγός οχήματος μεταφοράς εγγράφων και δεμάτων, όπως εργαζόταν, πριν λάβει χώρα το επίδικο ατύχημα. 

Η ανικανότητα για εργασία του θύματος προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ..... ιατρική βεβαίωση - γνωμάτευση του Δ.Ο, Διευθυντή της Α' Οφθαλμολογικής Κλινικής του ανωτέρω Γενικού Νοσοκομείου Ν., όπου εκτίθεται ότι ο ενάγων Ε.Ε χειρουργήθηκε κατά τον Ιανουάριο του έτους 2011 στον αριστερό οφθαλμό του εξαιτίας αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς, ότι η αποκόλληση παρουσίαζε γιγαντιαία ρωγμή, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την υαλοειδεκτομή και έγχυση σιλικόνης, ότι ο αριστερός οφθαλμός του θύματος ήταν υψηλά μυωπικός και σε ένα βαθμό αμφιβλυωπικός, ότι στις 28.4.2011 έγινε στον παθόντα κυκλοφωτοπηξία εξαιτίας αυξημένης ενδοφθάλμιας πίεσης και στις 13.6.2011 έγινε επικάλυψη έλκους κερατοειδή με επιπεφυκότα, ότι για τη θεραπεία του έλκους ο παθών νοσηλεύτηκε στο ανωτέρω νοσηλευτικό ίδρυμα από 12.02.2012 έως 08.03.2012, διότι το έλκος συνοδευόταν με οργανωμένη αντίδραση στον πρόσθιο θάλαμο, και ότι κατά την τελευταία ιατρική εξέτασή του στην ανωτέρω κλινική διαπιστώθηκε ότι η όραση του παθόντος (Ε.Ε.) είναι στο δεξιό οφθαλμό 8/10 και στον αριστερό οφθαλμό «αντίληψη φωτός». 

Στις 22.10.2012 ο παθών (Ε. Ε.) υποβλήθηκε σε νέα ιατρική εξέταση στην ανωτέρω κλινική και διαπιστώθηκε ότι «η όρασή του στον δεξιό οφθαλμό ανέρχεται σε 8/10 και στον αριστερό οφθαλμό είναι αντίληψη φωτός και δεν διορθώνεται περαιτέρω», (βλ. την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ..... ιατρική βεβαίωση - γνωμάτευση του Δ.Ο, Διευθυντή της Α' Οφθαλμολογικής Κλινικής του ανωτέρω Γενικού Νοσοκομείου Ν.). 

Από τα ανωτέρω αποδεικνύεται ότι εξαιτίας της ανωτέρω σωματικής κάκωσής του, η οποία είναι άμεση συνέπεια του επίδικου αυτοκινητιστικού ατυχήματος, ο ενάγων, Ε.Ε., υπέστη αναπηρία, ήτοι πολύ μεγάλη μείωση της οπτικής ικανότητας του αριστερού οφθαλμού του, η οποία ισοδυναμεί σχεδόν με τύφλωση και επηρεάζει δυσμενώς το επαγγελματικό και κοινωνικό μέλλον του. 

Ειδικότερα, η ανωτέρω αναπηρία είναι μόνιμη, αφού δεν διορθώνεται περαιτέρω, θα έχει δυσμενείς συνέπειες στην επαγγελματική και κοινωνική εξέλιξη του ενάγοντος, αφού αυτός, ως σχεδόν μονόφθαλμος, δεν θα είναι σε θέση να ανταγωνιστεί επαγγελματικά τους αρτιμελείς ούτε να καταξιωθεί κοινωνικά ως άνθρωπος και επαγγελματίας, όπως θα καταξιωνόταν, αν ήταν αρτιμελής. 

Επίσης, πιθανολογείται ότι εξαιτίας αυτής της αναπηρίας θα περιοριστούν οι κοινωνικές συναναστροφές και δραστηριότητες του παθόντος, θα καταστεί δυσχερέστερη η εξέλιξη της προσωπικής ζωής του και θα δημιουργούνται στον παθόντα αισθήματα κατωτερότητας και μειωμένης αυτοπεποίθησης και, γενικά, κακή ψυχολογική διάθεση. 

Αφού ληφθούν υπόψη ο βαθμός της αναπηρίας και οι λοιπές περιστάσεις που συντρέχουν στο πρόσωπο του ενάγοντος, ήτοι η ηλικία του, η προσωπική κατάστασή του, το φύλο του, οι κλίσεις του και οι δυνατότητές του στον επαγγελματικό τομέα, πρέπει να επιδικασθεί στον ενάγοντα, Ε.Ε, αποζημίωση σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 931 ΑΚ, το ποσό της οποίας πρέπει να καθοριστεί στο εύλογο (κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου) ποσό των 20.000 ευρώ.

Περαιτέρω, η πρόκληση της ανωτέρω σωματικής κάκωσης σε βάρος του ενάγοντος, Ε.Ε., και οι δυσμενείς συνέπειές της είχαν ως συνέπεια να υποστεί αυτός ηθική βλάβη σημαντικής έντασης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της ανωτέρω σωματικής κάκωσης του ενάγοντος, τις συνθήκες, υπό τις οποίες επήλθε αυτή η κάκωση, την αποκλειστική υπαιτιότητα του εναγομένου, Κ.Κ., ως προς την πρόκληση του επίδικου αυτοκινητιστικού ατυχήματος, την ηλικία του παθόντος ενάγοντος Ε.Ε. και την κοινωνική θέση και οικονομική κατάσταση των διαδίκων φυσικών προσώπων, (η οικονομική κατάσταση της ασφαλιστικής εταιρίας δεν λαμβάνεται υπόψη, διότι η ευθύνη της είναι εγγυητική), το Δικαστήριο τούτο κρίνει ότι πρέπει να επιδικασθεί στον ενάγοντα, Ε.Ε, χρηματική ικανοποίηση, ποσού 35.000 ευρώ, προς αποκατάσταση της ανωτέρω ηθικής βλάβης του."

Έχουμε ξαναδεί ζητήματα αποζημίωσης λόγω αναπηρίας από αυτοκινητιστικό ατύχημα αστυνομικού και οικοδόμου.

Εάν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εάν σας απασχολεί κάποιο ζήτημα αποζημίωσης λόγω αναπηρίας από αυτοκινητιστικό ατύχημα

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ: Ο τραυματίας αυτοκινητιστικού ατυχήματος που υπέστη αναπηρία δικαιούται διπλή αποζημίωση για την ηθική βλάβη και για τις δυσμενείς συνέπειες της αναπηρίας.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ