Αποζημίωση ηθικής βλάβης λόγω καταστροφής μοτοσικλέτας

Αποζημίωση για την ηθική βλάβη από την καταστροφή της μοτοσικλέτας του στο αυτοκινητιστικό ατύχημα δικαιούται ο ιδιοκτήτης μοτοσικλέτας.

Ειδικότερα το δικαστήριο δέχεται ότι ο διάδικος αυτός έχει αυτοτελή, ξεχωριστή αξίωση να ζητήσει χρηματική ικανοποίηση (όπως είναι το νομικά ορθό και όχι "αποζημίωση") για την ηθική βλάβη που υπέστη από την καταστροφή της μοτοσικλέτας του στο αυτοκινητιστικό ατύχημα, η οποία είναι διαφορετική και παράλληλη με την αξίωσή του για την ηθική βλάβη που υπέστη λόγω του τραυματισμού του στο ίδιο αυτοκινητιστικό ατύχημα. Έτσι του επιδικάζει ξεχωριστό ποσό 300€ ως ηθική βλάβη εξ αιτίας της καταστροφής της μοτοσικλέτας του.

Παράλληλα το δικαστήριο επιδικάζει στον ίδιο διάδικο το σαφώς υψηλότερο ποσό των 2.000€ ως αποζημίωση της ηθικής βλάβης που ο ίδιος υπέστη λόγω του τραυματισμού του στο αυτοκινητιστικό ατύχημα.

Ας δούμε το μικρό αυτό απόσπασμα από τη δικαστική απόφαση: 

"Ο ενάγων εξαιτίας του ψυχικού και σωματικού πόνου που δοκίμασε και της ταλαιπωρίας στην οποία υποβλήθηκε συνεπεία του τραυματισμού του, αλλά και της ταραχής και της στενοχώριας του εξαιτίας της ολικής καταστροφής  της μοτοσικλέτας του από το αυτοκινητιστικό ατύχημα υπέστη ηθική βλάβη και ως εκ τούτου δικαιούται χρηματικής ικανοποίησης (δηλαδή αποζημίωση ). 

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το ένδικο αυτοκινητιστικό ατύχημα, το βαθμό του πταίσματος ( υπαιτιότητας) του εναγομένου οδηγού και του συντρέχοντος πταίσματος του ιδίου ενάγοντος (συνυπαιτιότητα), το είδος των σωματικών κακώσεων που υπέστη και των συνεπειών του στην υγεία του (σωματική και ψυχική), την ψυχική και τη σωματική ταλαιπωρία που υπέστη λόγω της ολικής καταστροφής της μοτοσικλέτας του, η οποία πριν από το ατύχημα βρισκόταν σε πολύ καλή κατάσταση, καθώς και την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των διαδίκων μερών, με εξαίρεση αυτή της δεύτερης εναγομένης ασφαλιστικής εταιρίας, της οποίας η ευθύνη είναι εγγυητική, πρέπει να του επιδικασθεί ως χρηματική ικανοποίηση (αποζημίωση)για την ηθική βλάβη, που υπέστη το εύλογο ποσό των 2.300 ευρώ (2.000 και 300 ευρώ αντίστοιχα για κάθε αιτία)."

Ζητήματα ποσού 70.000€ για ηθική βλάβη και ηθικής βλάβης πεζού από τραυματισμό σε αυτοκινητιστικό ατύχημα έχουμε εξετάσει και στο παρελθόν.

Θέλετε να βρείτε το δικηγορικό μας γραφείο;

ΣΧΟΛΙΟ: Η καταστροφή της μοτοσικλέτας δημιουργεί αξίωση αποζημίωσης της ηθικής βλάβης του ιδιοκτήτη της μοτοσικλέτας.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ