ΣΥΝΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

υπερβολική ταχύτητα σε αυτοκινητιστικό και συνυπαιτιότητα
Υπερβολική ταχύτητα και συνυπαιτιότητα

Η υπερβολική ταχύτητα αποτελεί λόγο συνυπαιτιότητας στο αυτοκινητιστικό ατύχημα ακόμη και αν η προτεραιότητα στη διασταύρωση είναι δεδομένη.

Υπερβολική ταχύτητα μπορεί να υπάρχει ακόμη και αν ο οδηγός κινείται εντός του ανωτάτου ορίου ταχύτητας στο συγκεκριμένο δρόμο.

Κριτήριο για την υπερβολική ταχύτητα είναι οι συνθήκες κυκλοφορίες και κατά πόσο αυτές επιτρέπουν την οδήγηση στο ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας.

Ας δούμε ένα απόσπασμα από μία σχετική δικαστική απόφαση που αποδίδει 20% ποσοστό συνυπαιτιότητας στο αυτοκινητιστικό ατύχημα λόγω υπερβολικής ταχύτητας σε οδηγό που έχει προτεραιότητα στη διασταύρωση:  

"Το θανατηφόρο αυτοκινητιστικό ατύχημα οφείλεται σε συγκλίνουσα αμέλεια του οδηγού του υπ' αριθ. κυκλοφορίας .... Ι.Χ.Ε.  αυτοκινήτου Α, που προσδιορίζεται σε ποσοστό 80% και του οδηγού του με αριθμό κυκλοφορίας .... Ι.Χ.Ε.  αυτοκινήτου Β, που προσδιορίζεται σε ποσοστό 20%. 

Ειδικότερα, η συνυπαιτιότητα του τελευταίου, συνίσταται στο ότι αυτός, κινούμενος στην επαρχιακή οδό Δ.-Ε., δεν οδηγούσε το όχημά του με σύνεση και επιμέλεια και, συγκεκριμένα, τη στιγμή που προσέγγιζε προς τη διασταύρωση, δεν ανέκοψε την ταχύτητα του οδηγούμενου από αυτόν προαναφερόμενου Ι.Χ.Ε.  αυτοκινήτου , αλλά συνέχισε με την αυξημένη ταχύτητα των 130 χιλιομέτρων την ώρα, αντί της ενδεδειγμένης ταχύτητας των 80 χιλιομέτρων, λαμβανομένου υπόψη ότι ναι μεν το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο ταχύτητας γενικά ήταν τα 90 χιλιόμετρα ανά ώρα, πλην όμως η ταχύτητα έπρεπε να ρυθμισθεί κατάλληλα, ενόψει της προσέγγισης στην ανωτέρω διασταύρωση.

 Έτσι, όταν αντιλήφθηκε από απόσταση 50 - 60 μέτρων, το με αριθμό κυκλοφορίας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο Α. να βρίσκεται καθέτως στο οδόστρωμα, δεν μπόρεσε να αποφύγει τη σύγκρουση, λόγω της υπερβολικής ταχύτητάς του και επέπεσε με σφοδρότητα επ' αυτού, με συνέπεια να το εμβολίσει και να διαμορφωθούν οι τελικές θέσεις των εμπλεκόμενων αυτοκινήτων , όπως ανωτέρω περιγράφηκαν.

 Όφειλε δε, τηρώντας τους κανόνες της συνετής οδήγησης, να ανακόψει την ανεπιτρέπτως αυξημένη ταχύτητα του  αυτοκινήτου  που οδηγούσε, ενόψει της επικείμενης διασταυρώσεως

Αν μείωνε την ταχύτητα του  αυτοκινήτου  του σε 70 - 80 χιλιόμετρα ανά ώρα, θα μπορούσε, τροχοπεδώντας, να το ακινητοποιήσει με αποτελεσματική τροχοπέδηση, ενόψει και της απεριόριστης ορατότητας που είχε, ενώ, σε κάθε περίπτωση, η σύγκρουση δεν θα είχε την ίδια σφοδρότητα και, ως εκ τούτου, δεν θα είχε ως συνέπεια τους προαναφερόμενους θανάσιμους τραυματισμούς και τον σοβαρό τραυματισμό του. 

Σε κάθε δε περίπτωση, η ύπαρξη προτεραιότητας στον ισόπεδο οδικό κόμβο δεν σημαίνει αυτή καθ' εαυτή την ανέλεγκτη και με ανεπίτρεπτη ταχύτητα είσοδο του οχήματος στη διασταύρωση."

Περίπτωση συνυπαιτιότητας σε αυτοκινητιστικό ατύχημα λόγω υπερβολικής ταχύτητας είχαμε δει και σε παλαιότερες αναρτήσεις μου ακόμη και σε αυτοκινητιστικό με φορτηγό  

Εάν θέλετε να βρείτε στοιχεία για το δικηγορικό γραφείο μου πατήστε το σύνδεσμο.

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ: Ακόμη και όταν ο οδηγός έχει προτεραιότητα, η υπερβολική ταχύτητα μπορεί να θεωρηθεί λόγος συνυπαιτιότητας στο αυτοκινητιστικό ατύχημα.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ