Αποζημίωση 800€ λόγω ασύμφορης επισκευής αυτοκινήτου

ΑΣΥΜΦΟΡΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση 800€ λόγω ασύμφορης επισκευής του αυτοκινήτου.

Σε κάθε περίπτωση που η επισκευή ενός αυτοκινήτου κρίνεται ασύμφορη, ο ιδιοκτήτης δικαιούται αποζημίωση ίση με την εμπορική αξία του αυτοκινήτου πριν το αυτοκινητιστικό ατύχημα.

Για το ασύμφορο της επισκευής των ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητο συγκρίνουμε την εμπορική αξία του αυτοκινήτου πριν το αυτοκινητιστικό ατύχημα με το κόστος αγοράς ανταλλακτικών και το κόστος εργασιών επισκευής του αυτοκινήτου.

Εφόσον το κόστος ανταλλακτικών και το κόστος επισκευής του αυτοκινήτου πλησιάζουν την εμπορική του αξία, το αυτοκίνητο θεωρείται ότι έχει υποστεί ολική καταστροφή από οικονομική άποψη, είναι δηλαδή ασύμφορη η επισκευή του και ο ιδιοκτήτης λαμβάνει ως αποζημίωση την εμπορική αξία που είχε το αυτοκίνητό του πριν το αυτοκινητιστικό ατύχημα.

Ας δούμε και ένα πολύ σύντομο απόσπασμα δικαστικής απόφασης για την αποζημίωση αυτοκινήτου του οποίου η επισκευή κρίθηκε ασύμφορη:

"Το υπ' αριθ. κυκλοφορίας ..... I.X.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας ενάγοντα, εργοστασίου κατασκευής M....., τύπου ...., μοντέλου ...., χρώματος μαύρου, 1.299 κ.ε., με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας 23-10-1997 και με διανυθέντα 253.543 χιλιόμετρα, είχε αξία κατά το χρόνο της σύγκρουσης 800,00€. 

Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς, αφού λόγω των εκτεταμένων ζημιών που έπαθε σε όλο το εμπρόσθιο τμήμα του, η επισκευή του ήταν οικονομικά ασύμφορη σύμφωνα με την από ....... έκθεση πραγματογνωμοσύνης των διορισθέντων από το A.T. Π.... πραγματογνωμόνων - Μηχανολόγων Μηχανικών .... και ..... 

Συνεπώς η ζημία του ενάγοντα ανέρχεται στο ποσό των 800€."

Παλαιότερα είχαμε δει αναρτήσεις για ολική καταστροφή παλαιού αυτοκινήτου και ολικής καταστροφής φορτηγού αυτοκινήτου .

Για τυχόν απορίες ή σχόλια επισκεφτείτε το δικηγορικό μου γραφείο

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ: Βάσει της εμπορικής αξίας του αυτοκινήτου ιδιοκτήτης έλαβε αποζημίωση 800€ λόγω ασύμφορης επισκευής του αυτοκινήτου του.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ