ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΘΥΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΞΙΩΣΗ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ

Αποζημίωση για τα έξοδα κηδείας θύματος θανατηφόρου αυτοκινητιστικού ατυχήματος δικαιούται αυτός που πράγματι κατέβαλε τα έξοδα κηδείας.

Στη δίκη για την αποζημίωση από το θανατηφόρο αυτοκινητιστικό ατύχημα η σχετική δαπάνη δεν κρίνεται με βάση το κληρονομικό δίκαιο ή τις διατάξεις περί φορολογίας κληρονομιών.

Η αποζημίωση για τα έξοδα κηδείας ανήκει σε αυτόν που πράγματι κατέβαλε τα έξοδα κηδείας σε εκπλήρωση δικής του νομικής υποχρέωσης.

Στη δίκη για την αποζημίωση από το θανατηφόρο αυτοκινητιστικό ατύχημα δεν ενδιαφέρει εάν αυτός που κατέβαλε τα έξοδα κηδείας έχει ενδεχομένως δικαίωμα να αναζητήσει το σύνολο ή μέρος των εξόδων κηδείας από τα άλλα τέκνα ή από τη σύζυγο του θύματος.

Ας δούμε ένα ενδιαφέρον απόσπασμα από μια σχετική δικαστική απόφαση που επιδικάζει αποζημίωση  για τα έξοδα κηδείαςΟμοίως ουσιαστικά αβάσιμος κρίνεται ο λόγος εφέσεως της εκκαλούσας ασφαλιστικής εταιρίας, με τον οποίο επικαλείται ότι η Ε.... δεν νομιμοποιείται να ζητήσει ολόκληρο το ποσό των εξόδων κηδείας του πατέρα της, που αυτή κατέβαλε, κατά τις διατάξεις περί διοικήσεως αλλοτρίων (ΑΚ 730), αλλ’ αντίθετα, σύμφωνα με την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή και τούτο, διότι στην περίπτωση καταβολής των εξόδων κηδείας από κάποιον εκ των περισσοτέρων κληρονόμων, αυτός νομιμοποιείται ενεργητικά στην ανάληψη ολόκληρου του ποσού αυτού που το κατέβαλε, αφού η αξίωση αυτή έχει χαρακτήρα αποζημίωσης και δεν επιδιώκεται με κληρονομικό δικαίωμα, ως στοιχείο της κληρονομιάς, ώστε να γίνει επιμερισμός με βάση την κληρονομική μερίδα.

Υπενθυμίζω ότι σε παλαιότερη ανάρτηση είχαμε εξετάσει το ζήτημα της αξίωσης διατροφής ανηλίκου λόγω θανάτου της μητέρας του σε θανατηφόρο αυτοκινητιστικό ατύχημα.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσουμε, εδώ θα βρείτε το σύνδεσμο για το δικηγορικό γραφείο μου 

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ: Στην αποζημίωση από θανατηφόρο αυτοκινητιστικό ατύχημα περιλαμβάνονται και τα έξοδα κηδείας του θύματος

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Ολική καταστροφή παλαιού αυτοκινήτου αξίας 1050€