Αποζημίωση βελτιωμένης διατροφής λόγω κατάγματος

Η αποζημίωση για λήψη βελτιωμένης διατροφής λόγω κατάγματος περιλαμβάνεται στις αξιώσεις λόγω  τραυματισμού από τροχαίο ατύχημα .

Με τον όρο βελτιωμένη διατροφή εννοούμε την επιπλέον δαπάνη στην οποία θα υποβληθεί το θύμα τροχαίου ατυχήματος το οποίο έχει υποστεί κάταγμα επειδή θα αναγκαστεί να εμπλουτίσει τη διατροφή του σε πρωτεΐνες, σίδηρο, λευκώματα και ασβέστιο για να επιτύχει την ταχύτερη πώρωση του κατάγματος. Το χρονικό διάστημα λήψης βελτιωμένης διατροφής εξαρτάται από το είδος του κατάγματος.

Tα ελληνικά δικαστήρια κατά κανόνα αποζημιώνουν τη δαπάνη λήψης βελτιωμένης διατροφής σε περίπτωση τραυματισμού με κάταγμα από τροχαίο ατύχημα για ένα εύλογο χρονικό διάστημα 15 ημερών - 1 μήνα χωρίς να απαιτούν ιατρική γνωμάτευση για το αναγκαίο της βελτιωμένης διατροφής.

Η βελτιωμένη διατροφή αφορά μία δαπάνη, συνεπώς και μία αποζημίωση, περισσότερο πλασματική παρά αληθινή, υπό την έννοια ότι ούτως ή άλλως η διατροφή μας είναι πλούσια σε πρωτεΐνες, σίδηρο κλπ και ότι στην πραγματικότητα μετά τον τραυματισμό από το τροχαίο ατύχημα και την ιατρική αποκατάσταση του κατάγματος δεν αλλάζουμε διατροφικές συνήθειες. 

Είναι λοιπόν μία μορφή αποζημίωσης που επαυξάνει (όχι δραματικά, εκτός και αν καταφέρουμε να έχουμε ιατρική γνωμάτευση για την ανάγκη λήψης βελτιωμένης διατροφής για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο ή πιθανό) τη συνολική αποζημίωση σε περίπτωση τραυματισμού από τροχαίο ατύχημα χωρίς να απαιτείται κάποια ιδιαίτερη διαδικασία ή επιπλέον δικαιολογητικά.

Παρόμοια χαρακτηριστικά, αλλά πολύ μεγαλύτερη οικονομική αξία και σημασία έχει - πάντα σε περίπτωση τραυματισμού από τροχαίο ατύχημα - η αποζημίωση για λήψη υπηρεσιών τρίτου προσώπου ή υπηρεσιών αποκλειστικής νοσοκόμας ή μελλοντικών υπηρεσιών οικιακής βοηθού, που έχουμε ήδη δει στα παλαιότερα άρθρα μας.

Ας δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα δικαστικής απόφασης που ασχολείται με το ζήτημα της αποζημίωσης για δαπάνη λήψης βελτιωμένης διατροφής επιδικάζοντας (φτωχή) ημερήσια δαπάνη 5€ για βελτιωμένη διατροφή επί 35 ημέρες.

Ο ενάγων αμέσως μετά τον τραυματισμό του διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο ..., όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί αμφισφύριο κάταγμα ποδοκνημικής και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. 

Στο ανωτέρω νοσοκομείο νοσηλεύτηκε μέχρι και τις ...., οπότε και εξήλθε με οδηγίες για κλινοστατισμό και λήψη φαρμακευτικής αγωγής. 

Στις ..... εισήλθε εκ νέου στο ανωτέρω νοσοκομείο έγινε αφαίρεση των χειρουργικών υλικών που είχαν τοποθετηθεί κατά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε και εξήλθε την επομένη. 

Αποδείχθηκε, επίσης, ότι ο ενάγων για την ταχύτερη αποκατάσταση της υγείας του ήταν υποχρεωμένος να λαμβάνει βελτιωμένη τροφή, πλούσια σε πρωτεΐνες, σίδηρο, λευκώματα και ασβέστιο για χρονικό διάστημα από .. έως και μέχρι .... 

Για το σκοπό αυτό δαπανούσε καθημερινώς για το παραπάνω χρονικό διάστημα, επιπλέον των όσων θα δαπανούσε για τη συνήθη διατροφή του το ποσό των 5€ και συνεπώς η αντίστοιχη ζημία του ανήλθε στο ποσό των (35 ημέρες Χ 5 =) 175€.

Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε κάθε απορία σας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Σε περίπτωση τραυματισμού από τροχαίο ατύχημα με κάταγμα ο τραυματίας δικαιούται αποζημίωση δαπάνης βελτιωμένης διατροφής

Δημοφιλείς αναρτήσεις

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ