Αποζημίωση απώλειας εισοδημάτων σερβιτόρου από τροχαίο

Ο σερβιτόρος δικαιούται αποζημίωση για την απώλεια των εισοδημάτων του εξ αιτίας τραυματισμού σε αυτοκινητικό ατύχημα.

Στην περίπτωση που θα δούμε ο σερβιτόρος ήταν ανίκανος για να εργαστεί εξ αιτίας του τραυματισμού του από το τροχαίο ατύχημα και λαμβάνει αποζημίωση ίση με τα εισοδήματα ενός έτους, χρονικό διάστημα κατά το οποίο χρειάστηκα για την αποθεραπεία του λόγω του τραυματισμού από το αυτοκινητικό ατύχημα.

Η απώλεια εισοδημάτων είναι από τις πιο βασικές αξιώσεις αποζημίωσης σε περίπτωση τραυματισμού από τροχαίο ατύχημα. Το θύμα του τροχαίου ατυχήματος δικαιούται κάθε ποσό που θα εισέπραττε αν εργαζόταν καθ' όλο το χρονικό διάστημα της αποθεραπείας του, κατά το οποίο ήταν προσωρινά ανίκανος για εργασία.

Η αξίωση αυτή είναι γνωστή ως αποζημίωση για απολεσθέντα εισοδήματα ή ως διαφυγόντα έσοδα. Με απλά λόγια είναι το τμήμα της αποζημίωσης για τα ημερομίσθια ή τους μισθούς που έχασε το θύμα του τροχαίου ατυχήματος για όσο  διάστημα ήταν ανίκανο να εργαστεί λόγω του τραυματισμού του.

Ας δούμε ένα σύντομο απόσπασμα  δικαστικής απόφασης που επιδικάζει αποζημίωση για απολεσθέντα εισοδήματα χρονικού διαστήματος ενός  έτους σε σερβιτόρο που δεν μπορούσε να εργαστεί μετά από τραυματισμό σε τροχαίο ατύχημα.

"Από τα ίδια παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία προέκυψε ότι ο ενάγων κατά το χρόνο του ατυχήματος εργάζονταν ως σερβιτόρος στην επιχείρηση με την επωνυμία ...... στη ..... κατά τις ημέρες Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. 

Το συμφωνημένο ημερομίσθιο ανερχόταν στο ποσό των 70€. Κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων & της Πρωτοχρονιάς και του Πάσχα του χορηγούνταν για ένα δεκαήμερο πρόσθετη αμοιβή 30€ ημερησίως. 

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη από .... ιατρική βεβαίωση του Γενικού Νοσοκομείου ....., μετά τη διενεργηθείσα χειρουργική επέμβαση του συνεστήθη αποχή από την εργασία του για χρονικό διάστημα 3 μηνών. 

Όμως, ο ενάγων παρέμεινε ανίκανος για εργασία ένα περίπου έτος μετά τον τραυματισμό του και όχι 17,5 μήνες, όπως ισχυρίζεται αυτός. 

Η εργασία του ενάγοντος ήταν επίπονη, απαιτούσε πολλές ώρες ορθοστασίας και βάδισης και προϋποθέτει άριστη σωματική υγεία. Για αυτό παρέμεινε ανίκανος προς εργασία μέχρι τις ..... 

Αποτέλεσμα της πλήρους αδυναμίας του να εργαστεί κατά το ως άνω χρονικό διάστημα του ενός έτους, ήταν να απωλέσει το ημερομίσθιο των 70 ευρώ, πλέον φιλοδωρημάτων, που υπολογίζονται σε 10 ευρώ κατά μέσο όρο για κάθε ημέρα εργασίας του, για όλο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα του ενός έτους. 

Απώλεσε λοιπόν συνολικά έσοδα 19.200 ευρώ (70 + 10 ευρώ Χ 20 ημερ/μήνα Χ 12 μήνες), τα οποία διαφορετικά θα κέρδιζε κατά τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων και με πιθανότητα. 

Επίσης, ο ενάγων απώλεσε και την πρόσθετη αμοιβή των 30 ευρώ ημερησίως και για δέκα ημέρες, που θα λάμβανε ως Bonus για τις περιόδους Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς και Πάσχα, συνολικού ποσού 600 ευρώ (30 ευρώ Χ 10 ημέρες για την πρώτη περίοδο και ίδιο ποσό για τη δεύτερη περίοδο).

Στο παρελθόν είδαμε και άλλες περιπτώσεις αποζημίωσης για απολεσθέντα εισοδήματα οδηγού κούριερ και για ημερομίσθια εργάτη σε τροχαία ατυχήματα με τραυματισμό

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για κάποιο ζήτημα αποζημίωσης από τροχαίο ατύχημα;

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:  Ο σερβιτόρος που τραυματίστηκε σε αυτοκινητικό ατύχημα δικαιούται αποζημίωση για διαφυγόντα εισοδήματα για το διάστημα που ήταν ανίκανος να εργαστεί. 

Δημοφιλείς αναρτήσεις

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ