Αποζημίωση οχήματος εποχής αντίκας σε αυτοκινητιστικό ατύχημα

Αυτοκίνητο αντίκα όχημα εποχής με πινακίδες κυκλοφορίας Ελληνικής Ομοσπονδίας Οχημάτων Εποχής καταστρέφεται σε αυτοκινητικό ατύχημα

Αποζημίωση  ίση με τη συλλεκτική αξία του αυτοκινήτου ως οχήματος εποχής

Από τη σύγκρουση καταστράφηκε ολοσχερώς το αυτοκίνητο του ενάγοντος, εργοστασίου Μ… , έτους κατασκευής 1969, κυλινδρισμού 1.999,00. Συγκεκριμένα, το αυτοκίνητο αυτό υπέστη σοβαρότατες βλάβες κυρίως στο εμπρόσθιο και αριστερό του τμήμα, με αποτέλεσμα η επισκευή του να είναι οικονομικά ασύμφορη και να υπερβαίνει την αξία του. Ειδικότερα, το αυτοκίνητο αυτό είχε αξία πριν το επίδικο ατύχημα, αλλά και κατά το χρόνο συζήτησης της αγωγής 20.000€, καθώς είχε αξία αντίκας και είχε χαρακτηριστεί ως τέτοιο από την Ελληνική Ομοσπονδίας Οχημάτων Εποχής. Η αξία του αυτή συναρτάται άμεσα με την κατάσταση, στην οποία βρισκόταν, καθώς ήταν σε άριστη κατάσταση και δεν είχε εμπλακεί άλλη φορά σε αυτοκινητιστικό ατύχημα Ήδη, όμως, μετά το επίδικο αυτοκινητιστικό ατύχημα η αξία του μειώθηκε από μόνο το λόγο της πρόκλησης σοβαρών φθορών σ’ αυτό, αλλά και ενόψει της αδυναμίας επισκευής του με τα γνήσια ανιαλλακτικά του εργοστασίου κατασκευής, που πλέον δεν διατίθενται καινούρια στο εμπόριο. Επομένως, με βάση τα προαναφερόμενα το αυτοκίνητο αυτό πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει καταστραφεί ολικά και για το λόγο αυτό ο ενάγων της τρίτης αγωγής δικαιούται ως αποζημίωση το ποσό που αντιστοιχεί στην αγοραία αξία αυτού κατά το χρόνο της συζήτησης της αγωγής, αφαιρουμένου του ποσού των 3.000€, στο οποίο κατ’ ομολογία και του ενάγοντος αυτού αποτιμάται η υπολειμματική του αξία. Επομένως, ο ενάγων δικαιούται να ζητήσει ως αποζημίωση από την αιτία αυτή το ποσό των (20.000,00 – 3.000,00=) 17.000,00€

ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ: Αυτοκινητιστικό ατύχημα με ολική καταστροφή αυτοκινήτου αντίκας λόγω έλλειψης γνήσιων ανταλλακτικών | Αποζημίωση ίση με τη συλλεκτική αξία ως οχήματος εποχής

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Ολική καταστροφή παλαιού αυτοκινήτου αξίας 1050€