240000€ αποζημίωση ψυχικής οδύνης σε θανατηφόρο αυτοκινητιστικό ατύχημα


Σε θανατηφόρο αυτοκινητιστικό ατύχημα δημιουργείται δικαίωμα αποζημίωσης για ψυχική οδύνη λόγω του θανάτου υπέρ της συζύγου και των αδελφών του θύματος του αυτοκινητιστικού

Στην προκειμένη περίπτωση, το Εφετείο, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφασή του, δικάζοντας επί της από …. έφεσης του εκκαλούντος ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Επικουρικό Κεφάλαιο» και της αντέφεσης που άσκησαν με τις προτάσεις τους οι εφεσίβλητες και ήδη αναιρεσίβλητες κατά της …… απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου … με την οποία έγινε κατά ένα μέρος δεκτή η αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξία (αυτοκινητικό ατύχημα) των αναιρεσιβλήτων και επιδίκασε σε αυτές χρηματική ικανοποίηση για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν από το θάνατο συγγενούς τους (συζύγου και αδελφού) ποσά 40.000 ευρώ για την πρώτη, 25.000 ευρώ για τη δεύτερη και 15.000 ευρώ για καθεμία των λοιπών, απέρριψε κατ’ ουσίαν την έφεση και δέχτηκε την αντέφεση, επιδικάζοντας, αντίστοιχα, 100.000, 60.000, 40.000 και 40.000 ευρώ για την ίδια αιτία. Αρνήθηκε δε να εφαρμόσει τις ανωτέρω διατάξεις του Ν. 4092/2012 ως αντίθετες στο Σύνταγμα, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και την ΕΣΔΑ. Κατά την κρατήσασα δε στο Δικαστήριο γνώμη της εκ τεσσάρων (4) εκ των μελών του απαρτιζομένης πλειοψηφίας, έτσι που έκρινε το Εφετείο δεν παραβίασε το νόμο και πρέπει οι από το άρθρο 559 αριθμ. 1 Κ.Πολ.Δ. αντίθετοι δεύτερος και τρίτος κατά σειρά λόγοι της αναίρεσης να απορριφθούν ως αβάσιμοι.


ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ: Η σύζυγος και τα αδέλφια του θύματος θανατηφόρου αυτοκινητιστικού ατυχήματος δικαιούνται αποζημίωση για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Ολική καταστροφή παλαιού αυτοκινήτου αξίας 1050€