Αποζημίωση αναπηρίας κάτω άκρου από αυτοκινητιστικό ατύχημα

Πρόσθετη αποζημίωση μελλοντικών διαφυγόντων εισοδημάτων θύματος αυτοκινητιστικού ατυχήματος που τραυματίστηκε και υπέστη αναπηρία κάτω άκρου (ποδιού).

Θύμα αυτοκινητιστικού ατυχήματος τραυματίστηκε στο δεξιό του ισχίο και πόδι με συνέπεια να μην μπορεί να περπατά. Δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση για όλα εκείνα τα εισοδήματα που θα στερηθεί στο μέλλον επειδή πλέον λόγω της αδυναμίας του στη βάδιση έχει καταστεί ανίκανος για την εργασία που ασκούσε πριν το αυτοκινητιστικό ατύχημα ως εργοδηγός τεχνικών έργων.

Το ίδιο θύμα εισέπραξε και ηθική βλάβη 70.000€ λόγω αναπηρίας από το ίδιο αυτοκινητιστικό ατύχημα, όπως ήδη είδαμε.

Ας δούμε λοιπόν τη συνέχεια της ίδιας απόφασης στο απόσπασμα που αφορά την πρόσθετη αποζημίωση για τα μελλοντικά διαφυγόντα εισοδήματα: "Συνεπεία του επίδικου αυτοκινητιστικού ατυχήματος  ο ενάγων σήμερα φέρει μετεγχειρητική ουλή μήκους 20 εκ στην εξωτερική επιφάνεια του δεξιού ισχίου. Κατά την ορθοστάτηση παρουσιάζει ανισοσκελία με βράχυνση 5 εκ. στο δεξιό σκέλος, οι κινήσεις του δεξιού σκέλους είναι περιορισμένες και επώδυνες, η βάδισή του γίνεται με δυσκολία και με τη βοήθεια περιπατητήρα, ενώ το δεξιό κάτω άκρο παρουσιάζει ιπποποδία λόγω παράλυσης του περονιαίου νεύρου και ο ενάγων φορά μόνιμο νάρθηκα ιπποποδίας. Οι παραπάνω βλάβες του είναι μόνιμες, διότι οι μετεγχειρητικές φλεγμονές που δημιουργήθηκαν στο δεξιό ισχίο δεν επιτρέπουν τη διενέργεια νέας επέμβασης στην περιοχή. Κατά το χρόνο του αυτοκινητιστικού ατυχήματος  ο ενάγων ήταν 46 ετών. Ήταν εργοδηγός και είχε τη δυνατότητα να απασχοληθεί σε βιομηχανίες και τεχνικές εταιρίες. Εξαιτίας ωστόσο του σοβαρού τραυματισμού του από το αυτοκινητιστικό ατύχημα κατέστη έκτοτε ανίκανος για την εργασία του εργοδηγού μηχανουργικών κατασκευών και κατασκευών έργων ή άλλη παρεμφερή εργασία. Η ανικανότητα προς εργασία του ενάγοντα, το ποσοστό της οποίας ανέρχεται σύμφωνα με την υπ' αριθ. ... απόφαση του Δ/ντή του ΙΚΑ  .... σε 80%, είναι μόνιμη, αφού αφενός δεν δύναται να χειρουργηθεί, αφετέρου τέτοιου είδους σωματικές βλάβες και οι επιπτώσεις τους στην υγεία επιδεινώνονται σταδιακά με την αύξηση της ηλικίας. Η παραπάνω μόνιμη κατάσταση της υγείας του ενάγοντος και η αναπηρία του αυτή κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τους κανόνες της λογικής επιδρά αρνητικά στην επαγγελματική, οικονομική και κοινωνική του εξέλιξη, την οποία κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων θα είχε, αν δεν είχε τραυματιστεί, αφού δεν είναι ευχερής για τον ίδιο η εξεύρεση εργασίας γραφείου Επομένως, συντρέχει νόμιμη περίπτωση και πρέπει να επιδικαστεί σ' αυτόν πρόσθετη εύλογη αποζημίωση, κατ' άρθρο 931 ΑΚ, η οποία, ενόψει ιδίως της ηλικίας του, του είδους και των συνεπειών της αναπηρίας του και της έλλειψης οποιασδήποτε υπαιτιότητάς του στην επέλευση του αυτοκινητιστικού ατυχήματος , πρέπει να οριστεί στο ποσό των 60.000 ευρώ".
Αναμένουμε τα σχόλια σας

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ: Η πρόσθετη αποζημίωση καλύπτει τη ζημία για τα μελλοντικά διαφυγόντα εισοδήματα που θα υποστεί το θύμα αυτοκινητιστικού ατυχήματος λόγω της αναπηρίας.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Ολική καταστροφή παλαιού αυτοκινήτου αξίας 1050€