Αυτοκινητικό ατύχημα μεταξύ φορτηγών λόγω υπερβολικής ταχύτητας

Αυτοκινητικό ατύχημα μεταξύ φορτηγών λόγω υπερβολικής ταχύτητας δεν είναι συνηθισμένο.

Το προπορευόμενο φορτηγό εκτράπηκε της πορείας του λόγω υπερβολικής ταχύτητας. Το φορτηγό που ακολουθούσε επίσης με υπερβολική ταχύτητα προσέκρουσε στο προπορευόμενο ακινητοποιηθέν φορτηγό και το παρέσυρε.

Για το απίστευτο αυτοκινητιστικό ατύχημα μεταξύ δύο φορτηγών, αυτό που νομικά έχει σημασία είναι ότι υπό συνθήκες βροχόπτωσης και ολισθηρότητας του οδοστρώματος υπερβολική ταχύτητα συνιστούν και τα 40 χλμ ιδίως εάν αναφερόμαστε σε ταχύτητα φορτηγών αυτοκινήτων. 

Το προπορευόμενο φορτηγό δίπλωσε στο οδόστρωμα λόγω υπερβολικής ταχύτητας και το φορτηγό που ακολουθούσε προσέκρουσε σε αυτό και το παρέσυρε επίσης λόγω υπερβολικής ταχύτητας.

Δεν θέλουμε να σκεφτούμε τι θα γινόταν αν στο αυτοκινητιστικό ατύχημα το ένα εκ των δύο αυτοκινήτων δεν ήταν φορτηγό

Ας δούμε την αξιοπερίεργη ως προς το αυτοκινητιστικό ατύχημα δικαστική απόφαση:

"Στις 14-1-2008 και περί ώρα 08:45 ο πρώτος εναγόμενος Α.Ο. οδηγώντας το υπ' αριθ. κυκλ. ...... ΙΧ φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας της δεύτερης εναγομένης εταιρίας ......, η οποία είχε προστήσει στην οδήγηση αυτού τον πρώτο εναγόμενο, το οποίο ήταν ασφαλισμένο για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη στην τρίτη εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία, εκινείτο στη .... χ/θ της εθνικής οδού ...., στο ύψος του σταθμού διοδίων ... με κατεύθυνση από Α. προς Δ. Στο σημείο αυτό υπήρχε πινακίδα Ρ-32 που περιόριζε τη μέγιστη ταχύτητα σε 40 χλμ/ώρα.

Την ίδια ώρα ο πρώτος αντεναγόμενος Β.Ο. οδηγώντας το υπ' αριθ. κυκλ … ΙΧ φορτηγό αυτοκίνητο (ελκυστήρα με επικαθήμενο), ιδιοκτησίας της δεύτερης αντεναγομένης εταιρίας, η οποία είχε προστήσει στην οδήγηση αυτού τον πρώτο αντεναγόμενο, εκινείτο στην ως άνω οδό, έχοντας την ίδια κατεύθυνση με το ως άνω υπ' αριθ. κυκλ. … ΙΧ φορτηγό αυτοκίνητο και πίσω από αυτό. 

Ο εναγόμενος Α.Ο., αν και το οδόστρωμα ήταν ολισθηρό, λόγω βροχόπτωσης, οδηγούσε χωρίς σύνεση και με διαρκώς τεταμένη την προσοχή του στην οδήγηση, δεν είχε τον πλήρη έλεγχο και την εποπτεία του οχήματος του, ώστε να μπορεί σε κάθε στιγμή να εκτελεί τους απαιτούμενους χειρισμούς και εκινείτο με ταχύτητα μεγαλύτερη των 40 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα, μετά τη διέλευσή από τον ως άνω σταθμό διοδίων και σε απόσταση 200 περίπου μέτρων, να χάσει τον έλεγχο του οχήματος του, το οποίο ολίσθησε και αφού έκανε περιστροφές ακινητοποιήθηκε σχεδόν κάθετα στο οδόστρωμα, στο αριστερό σε σχέση με την πορεία του μέρος αυτού. 

Ο αντεναγόμενος Β.Ο., επειδή εκινείτο με ταχύτητα μεγαλύτερη των 40 χλμ/ώρα και δεν τηρούσε από το προπορευόμενο όχημα την απαιτούμενη για την αποφυγή σύγκρουσης απόσταση δεν κατάφερε να ακινητοποιήσει το όχημά του και επέπεσε στο ανωτέρω υπ' αριθ. κυκλ. ..... ΙΧ φορτηγό αυτοκίνητο, το οποίο, λόγω της πρόσκρουσης εξετράπη και επέπεσε στο στηθαίο ασφαλείας της εθνικής οδού. Συγκεκριμένα συγκρούσθηκε το εμπρόσθιο μέρος του υπ αριθ. κυκλ. ....... φορτηγού αυτοκινήτου  με την εμπρόσθια αριστερή πλευρά του υπ' αριθ. κυκλ. ....  φορτηγού αυτοκινήτου.

Το ατύχημα οφείλεται σε συντρέχουσα αμέλεια των οδηγών και των δύο συγκρουσθέντων φορτηγών οχημάτων. 

Η αμέλεια του εναγομένου Α.Ο. συνίσταται στο ότι δεν οδηγούσε το όχημά του με σύνεση και με διαρκώς τεταμένη την προσοχή του στην οδήγηση, δεν ασκούσε τον αναγκαίο έλεγχο και την εποπτεία αυτού ώστε να μπορεί σε κάθε στιγμή να εκτελεί τους απαιτούμενους χειρισμούς και έβαινε με ταχύτητα μεγαλύτερη των 40 χλμ/ώρα, ενώ όφειλε να κινείται ενόψει της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, λόγω βροχόπτωσης με ταχύτητα μικρότερη των 40 χλμ/ώρα. 

Η αμέλεια του αντεναγομένου Β. Ο. συνίσταται στο ότι δεν οδηγούσε το όχημά του με σύνεση και έχοντας διαρκώς τεταμένη την προσοχή του στην οδήγηση, εκινείτο με ταχύτητα μεγαλύτερη των 40 χλμ/ώρα, ενώ όφειλε να κινείται ενόψει της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, με ταχύτητα μικρότερη των 40 χλμ/ώρα και δεν τηρούσε από το προπορευόμενο όχημα αρκετή απόσταση για την αποφυγή σύγκρουσης σε περίπτωση αιφνίδιας μείωσης της ταχύτητας ή διακοπής της πορείας αυτού. 

Εάν ο Β.Ο. οδηγούσε με σύνεση, είχε μειώσει την ταχύτητα του  φορτηγού αυτοκινήτου  και τηρούσε την απαιτούμενη απόσταση ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα θα μπορούσε να αποφύγει τη σύγκρουση ακινητοποιώντας το όχημά του. 

Ενόψει των ανωτέρω κρίνει το Δικαστήριο ότι η συνυπαιτιότητα του Α.Ο. ανέρχεται σε ποσοστό 60%, ενώ αυτή του Β. Ο. σε ποσοστό 40%. 

Επομένως το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που με την εκκαλούμενη απόφαση δέχθηκε τα ίδια δεν έσφαλε ως προς την εκτίμηση των αποδείξεων και οι περί του αντιθέτου λόγοι των εφέσεων και της αντέφεσης είναι αβάσιμοι και απορριπτέοι." 

Πριν λίγες ημέρες είχαμε δει πώς υπολογίζεται η αποζημίωση λόγω καταστροφής φορτηγού αυτοκινήτου.

Θέλετε να επικοινωνήσετε με το δικηγόρο Στέφανο Ασλανίδη ;

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ: Ακόμη και τα 40 χλμ/ώρα μπορεί να συνιστού υπερβολική ταχύτητα ικανή να προκαλέσει αυτοκινητιστικό ατύχημα μεταξύ φορτηγών.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ