ΣΥΝΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣΟδηγός μοτοσικλέτας κρίνεται συνυπαίτιος λόγω υπερβολικής ταχύτητας σε αυτοκινητιστικό ατύχημα με αυτοκίνητο που εξήλθε αντικανονικά από θέση στάθμευσης

Το σταθμευμένο αυτοκίνητο εξήλθε από θέση στάθμευσης χωρίς έλεγχο και απέκλεισε την πορεία της μοτοσικλέτας, παρότι ο οδηγός της μοτοσικλέτας διενήργησε αποφευκτικό ελιγμό αριστερά και τροχοπέδηση της μοτοσικλέτας. Η αμέλεια του οδηγού της μοτοσικλέτας που οδήγησε στο να του καταλογιστεί συνυπαιτιότητα για το αυτοκινητιστικό ατύχημα σε ποσοστό 20% οφείλεται στην υπέρβαση του ανώτατου ορίου ταχύτητας.Ας δούμε το απόσπασμα της δικαστικής απόφασης για τη συνυπαιτιότητα των δύο οδηγών:

Ο ενάγων της πρώτης αγωγής και πρώτος εναγόμενος των δεύτερης και τρίτης αγωγών Α.... οδηγώντας τη με αριθμό κυκλοφορίας ... δίκυκλη μοτοσικλέτα, την οποία είχε αγοράσει με παρακράτηση κυριότητας λαμβάνοντας για την αποπληρωμή του τιμήματός της καταναλωτικό δάνειο αγοράς μοτοσικλέτας, κινούνταν  στην Ε..... και επί ανωνύμου οδού που διέρχεται έμπροσθεν του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου (ΕΑΚ) Ε.... και είναι κάθετος προς την οδό Ψ..... με κατεύθυνση προς Ν.... Η ως άνω δίκυκλη μοτοσικλέτα ήταν ασφαλισμένη για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη στην ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία «Γ..........» της οποίας η άδεια λειτουργίας ανακλήθηκε για παράβαση νόμο και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της οποίας, υπεισήλθε αυτοδίκαια το δεύτερο εναγόμενο και ήδη τρίτο εφεσίβλητο Ν.Π.Ι.Δ. "Επικουρικό Κεφάλαιο"
Κατά τον ίδιο χρόνο και επί της ιδίας ως άνω οδού ήταν σταθμευμένο σε θέση παράλληλη με το πεζοδρόμιο της οδού αυτής και μεταξύ δύο άλλων σταθμευμένων οχημάτων το με αριθμό κυκλοφορίας ..... ΙΧΕ αυτοκίνητο το οποίο ήταν ασφαλισμένο για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη στη δεύτερη εναγόμενη των με αριθμ. κατ. ...... αγωγών ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία «Φ......... ασφαλιστική εταιρία» και ανήκε κατά κυριότητα στους ενάγοντες Θ.... και Α..... και κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου στον καθένα από αυτούς. Η ως άνω ανώνυμη οδός είναι διπλής κατεύθυνσης, με συνολικό πλάτος οδοστρώματος 7,80 μέτρων και πεζοδρόμιο πλάτους 1,30 μέτρων, χωρίς να υπάρχει επ΄ αυτής διαχωριστική των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας γραμμή. Κατά τον προαναφερόμενο χρόνο επικρατούσαν συνθήκες φωτισμού ημέρας και η κυκλοφορία των οχημάτων ήταν μικρή, η κατάσταση της ως άνω οδού αυτής ήταν καλή με ξηρό οδόστρωμα, ενώ δεξιά του οδοστρώματος και στο ρεύμα πορείας του ενάγοντος υπήρχαν σταθμευμένα οχήματα. Το ανώτατο όριο ταχύτητας στο προαναφερόμενο σημείο ήταν πενήντα (50) χιλιόμετρα την ώρα. Ο ενάγων Α.... έβαινε με την οδηγούμενη από αυτόν μοτοσικλέτα στη ρεύμα πορείας προς Ν..... με ταχύτητα η οποία υπερέβαινε τα 70 χιλιόμετρα ωριαίως. O οδηγός του προαναφερθέντος ΙΧΕ αυτοκινήτου Θ....., αφού έθεσε αυτό σε κίνηση πραγματοποιώντας οπισθοπορεία, προκειμένου να εξέλθει από το σημείο όπου ήταν σταθμευμένο, στη συνέχεια επεχείρησε αιφνιδιαστικά και γρήγορα ελιγμό προς τα αριστερά προκειμένου να εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας (προς την οδό Ψ.....) χωρίς όμως προηγουμένως να βεβαιωθεί ότι μπορούσε να προβεί στην ενέργεια αυτή χωρίς να προκαλέσει κίνδυνο στους λοιπούς χρήστες της οδού οι οποίοι κινούνταν σ΄ αυτό το ρεύμα κυκλοφορίας, αποκόπτοντας με τον τρόπο αυτό την πορεία της μοτοσικλέτας του ενάγοντος Α.... Ο τελευταίος αντιλαμβανόμενος από απόσταση τουλάχιστον 30 μέτρων την κίνηση αυτή του οχήματος του εναγομένου και ενάγοντος Θ.Γ. επεχείρησε αποφευκτικό ελιγμό προς τα αριστερά θέτοντας σε λειτουργία ταυτόχρονα και το σύστημα πέδησης του οχήματός του χωρίς όμως να αποφύγει τη σύγκρουση και έτσι η οδηγούμενη από αυτόν μοτοσικλέτα επέπεσε με το εμπρόσθιο τμήμα της στην πλάγια οπίσθια πλευρά αυτού και στο ύψος του οπίσθιου αριστερού τροχού. Το όχημα του εναγομένου ενάγοντος Θ...... λόγω της ώθησης που δέχθηκε τη στιγμή που επιχειρούσε να εισέλθει στο ρεύμα πορείας προς την οδό Ψ.... ακινητοποιήθηκε στον ελεύθερο χώρο του πάρκινγκ που υπήρχε απέναντι από την είσοδο του ΕΑΚ Ε. σε απόσταση 3,5 μέτρων περίπου και σε διαγώνια θέση και με κατεύθυνση προς το σημείο όπου έλαβε χώρα η σύγκρουση των δύο οχημάτων. Η μοτοσικλέτα του ενάγοντος εναγομένου Α... ανατράπηκε σε απόσταση 4,80 μέτρων από το σημείο της σύγκρουσης, αφού προηγουμένως η επιβαίνουσα σ΄ αυτό ενάγουσα Τ.... εκτινάχθηκε πάνω από το ΙΧΕ αυτοκίνητο και κατέληξε επί του οδοστρώματος και σε απόσταση τριών μέτρων από το σημείο της σύγκρουσης.  
Από τα προαναφερόμενα πραγματικά περιστατικά το Δικαστήριο οδηγείται στην κρίση ότι το ένδικο αυτοκινητιστικό ατύχημα οφείλεται σε συγκλίνουσα αμέλεια των οδηγών αμφοτέρων των συγκρουσθέντων οχημάτων κατανεμόμενη σε ποσοστό 80% για τον οδηγό του ΙΧΕ αυτοκινήτου Θ..... και σε ποσοστό 20% για τον οδηγό της μοτοσικλέτας Α......, γενομένης δεκτής της ένστασης συνυπαιτιότητας στην επέλευσή του.
Η αμέλεια του εναγομένου ενάγοντος του ΙΧΕ αυτοκινήτου οδηγού Θ..... συνίσταται στο ότι από έλλειψη της προσοχής που όφειλε από τις περιστάσεις και μπορούσε να επιδείξει σαν μέσος συνετός οδηγός με βάση τους νομικούς κανόνες, την κοινή πείρα και τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές και την κυκλοφορία των οχημάτων, δεν οδηγούσε με σύνεση και δεν είχε ιδιαίτερα τεταμένη την προσοχή του στην οδήγηση, προτιθέμενος δε να κινηθεί επί της προαναφερόμενης ανώνυμης οδού και με κατεύθυνση προς την οδό Ψ.... δεν ανέμενε να διέλθει η ως άνω μοτοσικλέτα, η οποία είχε προτεραιότητα, αλλά επεχείρησε αιφνιδιαστικά και ανεπίτρεπτα ελιγμό του οχήματός του προς τα αριστερά χωρίς να βεβαιωθεί ότι μπορούσε να προβεί στην ενέργειά του αυτή χωρίς να διακινδυνεύσει τις συνθήκες ασφαλούς κυκλοφορίας της οδού αυτής, με αποτέλεσμα να παρεμβληθεί στην πορεία της μοτοσικλέτας, η οποία παρά τον επιχειρηθέντα από τον οδηγό της αποφευκτικό ελιγμό προς τα αριστερά και την πραγματοποιηθείσα εκ μέρους του τροχοπέδηση (το μήκος των ιχνών τροχοπέδησης ήταν 29,50 μ.), επέπεσε με τον τρόπο που προαναφέρθηκε στην πλάγια αριστερά οπίσθια πλευρά του οδηγούμενου από αυτόν αυτοκινήτου.
Η αμέλεια του ενάγοντος εναγομένου οδηγού της μοτοσικλέτας Α.... συνίσταται στο ότι οδηγούσε την προαναφερόμενη δίκυκλη μοτοσικλέτα του χωρίς να έχει διαρκώς τεταμένη την προσοχή του και χωρίς να έχει τον πλήρη έλεγχο αυτής έτσι ώστε να είναι σε θέση να εκτελεί τους απαιτούμενους ανά πάσα στιγμή χειρισμούς, επιπλέον εκινείτο εντός κατοικημένης περιοχής με ταχύτητα, που υπερέβαινε το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των 50 χιλ/ώρα με αποτέλεσμα αντιληφθείς από απόσταση τουλάχιστον τριάντα μέτρων την αιφνίδια αλλαγή πορείας του οχήματος του εναγομένου ενάγοντος οδηγού Θ..... από δεξιά προς τα αριστερά σε σχέση με την πορεία του, παρά τον επιχειρηθέντα εκ μέρους του αποφευκτικό ελιγμό προς τα αριστερά και την πραγματοποιηθείσα τροχοπέδηση του οχήματός του να μην μπορέσει να αποφύγει το ατύχημα και να επιπέσει επ΄ αυτού με τον τρόπο, που προαναφέρθηκε. 

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ: Ακόμη και αν ο οδηγός μοτοσικλέτας είχε αναμφισβήτητη προτεραιότητα, η υπερβολική ταχύτητα της μοτοσικλέτας καθ' υπέρβαση του ορίου ταχύτητας επιφέρει συνυπαιτιότητα στο αυτοκινητιστικό ατύχημα 

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Ολική καταστροφή παλαιού αυτοκινήτου αξίας 1050€