Αποζημίωση δαπάνης θωρακικού κηδεμόνα σε αυτοκινητιστικό ατύχημα

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΣΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ
ΔΑΠΑΝΗ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Η δαπάνη αγοράς θωρακικού κηδεμόνα περιλαμβάνεται στην αποζημίωση που δικαιούται ο τραυματίας από αυτοκινητιστικό ατύχημα.

Η  αγοράς και χρήση του θωρακικού κηδεμόνα θα πρέπει να προκύπτει από ιατρική γνωμάτευση.

Εφόσον υπάρχει ιατρική γνωμάτευση, ο τραυματίας του αυτοκινητιστικού ατυχήματος μπορεί να συμπεριλάβει τη σχετική δαπάνη αγοράς του θωρακικού κηδεμόνα στην αποζημίωση, εφόσον κατέβαλε ο ίδιος τη σχετική δαπάνη και όχι το ασφαλιστικό του ταμείο.

Ας δούμε το ενδιαφέρον απόσπασμα της δικαστικής απόφασης για την αποζημίωση λόγω δαπάνης θωρακικού κηδεμόνα

"Η ίδια ενάγουσα για την αποκατάσταση της υγείας της δαπάνησε το ποσό των 1.200€ για την αγορά κατόπιν σύστασης των θεραπόντων ιατρών θωρακικού κηδεμόνα (βλ. την υπ' αριθμ. .... απόδειξη της εταιρείας πώλησης ιατρικών ειδών «....»), ενώ από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν προέκυψε ότι κατά το χρόνο του επίδικου αυτοκινητιστικού ατυχήματος η ενάγουσα ήταν ασφαλισμένη σε κάποιο ασφαλιστικό ταμείο, το οποίο να κάλυψε την ανωτέρω δαπάνη.

Συνεπώς, το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο το οποίο με την εκκαλουμένη απόφασή του της επιδίκασε για τις ανωτέρω αιτίες το ανωτέρω ποσό των 1.200€ ευρώ ορθά εφάρμοσε το νόμο και δεν έσφαλε ως προς την εκτίμηση των αποδείξεων γι` αυτό και οι συναφείς λόγοι της έφεσης των εναγομένων, με τους οποίους αυτοί υποστηρίζουν τα αντίθετα είναι αβάσιμοι και απορριπτέοι."

Ζητήματα αποζημίωσης για δαπάνες ταξί τραυματία από αυτοκινητικό ατύχημα και αποζημίωσης για δαπάνη αποκλειστικής νοσοκόμας έχουμε δει και σε άλλες αναρτήσεις μας.

Αυτό είναι το δικηγορικό γραφείο Στέφανου Ασλανίδη

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ: Κάθε απαραίτητη ιατρική δαπάνη, συνεπώς και η δαπάνη θωρακικού κηδεμόνα περιλαμβάνεται στην αποζημίωση τραυματία από αυτοκινητιστικό ατύχημα.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ