Αποζημίωση τραυματία σε κώμα από αυτοκινητιστικό ατύχημα

Ο τραυματίας που βρίσκεται σε κώμα μετά από αυτοκινητιστικό ατύχημα δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση για τις συνέπειες στο μέλλον του λόγω της αναπηρίας και της παραμόρφωσης που υπέστη.

Η αποζημίωση για την επίδραση της αναπηρίας ή παραμόρφωσης στη ζωή του τραυματία από αυτοκινητιστικό ατύχημα επιδικάζεται επιπροσθέτως της περιουσιακής ζημίας και της ηθικής βλάβης με σκοπό την απάμβλυνση των δυσμενών συνεπειών της αναπηρίας ή παραμόρφωσης , η οποία θα επιδράσει οπωσδήποτε, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, αρνητικά στο οικονομικό ιδίως αλλά και στο επαγγελματικό και κοινωνικό μέλλον του τραυματία από το αυτοκινητιστικό ατύχημα.

Ας δούμε το σχετικό απόσπασμα της δικαστικής απόφασης: 

«Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο ενάγων από τον τραυματισμό του από το αυτοκινητιστικό ατύχημα υπέστη βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κατάγματα σπλαγχνικού κρανίου, υπαραχνοειδή αιμορραγία, αιμορραγική θλάση διαμέτρου 1,5 cm και εγκεφαλικό οίδημα, συνεπεία δε αυτών των βλαβών περιήλθε σε κωματώδη κατάσταση, από την οποία δεν ανένηψε έως και το χρόνο συζητήσεως της υποθέσεως ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο … και αυθημερόν διακομίσθηκε διασωληνωμένος και σε καταστολή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου …., όπου νοσηλεύθηκε. 

Στη Μ.Ε.Θ. του έγινε προοδευτική μείωση και διακοπή της καταστολής. Υποβλήθηκε σε διαδερμική τραχειοτομή και γαστροστομία και στη συνέχεια αποδεσμεύτηκε από τη μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. 

Η κατάστασή του, προ της εξόδου του από τη Μ.ΕΘ., όσον αφορά το κεντρικό νευρικό σύστημα, ήταν η εξής: αυτόματο ανοιγοκλείσιμο οφθαλμών, κόρες με μέση θέση με κφ φωτοκινητικό αντανακλαστικό, χωρίς αντίληψη, χωρίς εκτέλεση εντολών. 

Μετά την έξοδό του από τη Μ.Ε.Θ. διακομίσθηκε στη Νευροχειρουργική Κλινική του άνω Νοσοκομείου, όπου νοσηλεύθηκε … με διάγνωση κρανιοεγκεφαλική κάκωση και παρατηρήσεις θλάση στελέχους εγκεφάλου, σπαστική τετραπάρεση, απαλλικό κώμα. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στην εν λόγω Κλινική υποβλήθηκε σε τοποθέτηση ενδοκοιλιακής μέτρησης ICP και παρουσίασε θρομβοπενία. 

Στις …. μεταφέρθηκε εκ νέου στο Νοσοκομείο .... όπου έγινε νευρολογική εκτίμηση και διαπιστώθηκε κωματώδης κατάσταση, περιστασιακό άνοιγμα των οφθαλμών (ενίοτε μετά από παραγγελία), κόρες ισομεγέθεις και αντιδρώσες στο φως, εντόπιζε επώδυνα ερεθίσματα και αντιδρούσε με απόσυρση. 

Τα κάτω άκρα ήταν σε έκταση, τα άνω (άκρα) σε θέση έντονης σύγκαμψης (δυστονικά). Στις ..... έγινε ΩΡΛ εκτίμηση και διαπιστώθηκε απουσία καταποτικών κινήσεων και αδυναμία αφαίρεσης τραχειοστομίας

Στις ... έγινε επανάληψη της νευρολογικής εξέτασης και δεν διαπιστώθηκε μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εξέταση. 

Στις ... παρουσίασε γαστροπάρεση, έγινε συριγγογραφία μέσω της γαστροστομίας και διαπιστώθηκε γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και αδυναμία διέλευσης του σκιαστικού πέραν της αγκύλης του δωδεκαδάκτυλου και έγινε CT κοιλίας. Μεταφέρθηκε στη Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου …, όπου νοσηλεύθηκε έως τις …. και εξήλθε με διάγνωση οισοφαγίτις. 

Στις … μεταφέρθηκε εκ νέου στο Νοσοκομείο … όπου ήφθη καλλιέργεια βροχικών εκκρίσεων διαμέσου της τραχειοστομίας και προέκυψαν pseud.aeruginosa και klebs pneumonia, χορηγήθηκε δε φαρμακευτική αγωγή. 

Στις …. διαπιστώθηκε έντονη απίσχναση, κατάκλιση κόκκυγα με μερική αποκάλυψη του οστού και κατακλίσεις κατά τις πτέρνες και τις γαστροκνημίες άμφω. 

Τα άνω άκρα είχαν ελαφρά υπερτονία, με εύρος κίνησης 170/95/0 (Δε) και 145/45/0 (Αρ) πέραν του οποίου συναντάτο μαλακό block. 

Τα κάτω άκρα παρουσίαζαν χαλαρή παράλυση

Κατά τη νευρολογική εκτίμηση διαπιστώθηκε κωματώδης κατάσταση

Τενόντια αντανακλαστικά παράγονταν μόνον στα άνω άκρα. 

Όλα τα παραπάνω σε σχέση με την έκταση και τη φύση των σωματικών βλαβών και τις συνέπειές τους προκύπτουν κατά τρόπο σαφή από όλα τα νομίμως προσκομιζόμενα με επίκληση ιατρικά πιστοποιητικά, βεβαιώσεις εξετάσεων και έγγραφα νοσηλείας του…… 

Η ολική μόνιμη αναπηρία του ενάγοντος, ηλικίας κατά το χρόνο του ατυχήματος 22 ετών, και μη αναστρέψιμη βλάβη της υγείας του,

Οι συνέπειες αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν εντελώς με τις παροχές των άρθρων 929 και 932 του ΑΚ. αφού δεν θα μπορεί να εργασθεί και δεν θα είναι πλέον σε θέση να απολαμβάνει τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Αλλά και η κοινωνική και προσωπική του ζωή επηρεάζεται άμεσα, αφού η ως άνω κατάσταση της υγείας του, αποκλείει τις κοινωνικές του συναναστροφές και τη δημιουργία σχέσεων με το άλλο φύλο.

Το Δικαστήριο τούτο, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιο πάνω περιστάσεις (ηλικία, φύλο, σοβαρότητα και είδος του τραυματισμού, δια βίου αναπηρία και επιπτώσεις αυτής, κοινωνική και οικονομική κατάσταση αυτού κ.λ.π), κρίνει ότι για την παραπάνω αιτία πρέπει να επιδικασθεί στον ενάγοντα, ως πρόσθετη αποζημίωση το ποσό των 120.000 ευρώ."

Σε πρόσφατες αναρτήσεις μας είχαμε εξετάσει αποζημίωσης απώλειας εισοδημάτων λόγω αναπηρίας από τροχαίο ατύχημα και αποζημίωσης ανηλίκου τέκνου για στέρηση διατροφής λόγω θανάτου της μητέρας του.

Θέλετε να επικοινωνήσετε με το ειδικό επί τροχαίων ατυχημάτων δικηγόρο;

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Σε περίπτωση τραυματισμού  με παραμόρφωση ή αναπηρία από αυτοκινητιστικό ατύχημα ο τραυματίας έχει αξίωση για πρόσθετη αποζημίωση.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ