Δικαστική αποζημίωση υλικών ζημιών αυτοκινήτου

Ποια είναι η δικαστική αποζημίωση για τις υλικές ζημιές αυτοκινήτου από αυτοκινητικό ατύχημα;

Η δικαστική απόφαση θα επιδικάσει το κόστος αποκατάστασης υλικών ζημιών, μείωση εμπορικής αξίας αυτοκινήτου και την αποζημίωση της ηθικής βλάβης ιδιοκτήτη αυτοκινήτου σε αυτοκινητιστικό ατύχημα με υλικές ζημιές αυτοκινήτου χωρίς τραυματισμό. 

Το κόστος αποκατάστασης των υλικών ζημιών που υπέστη ένα αυτοκίνητο εξ αιτίας του αυτοκινητιστικού ατυχήματος περιέχει το κόστος αγοράς καινούργιων ανταλλακτικών και την αμοιβή των συνεργείων για τις εργασίες επισκευής και τοποθέτησης των νέων ανταλλακτικών.

Η μείωση της εμπορικής αξίας του αυτοκινήτου αφορά το ποσό κατά το οποίο μειώθηκε η εμπορική αξία ενός αυτοκινήτου  επειδή ενεπλάκη σε αυτοκινητιστικό ατύχημα διότι οι έμπειροι πιθανοί μελλοντικοί αγοραστές θα αντιλαμβάνονται τις επισκευής που έγιναν και θα διαπραγματεύονται προσφέροντας μειωμένο τίμημα σε σύγκριση με την εμπορική αξία ενός ιδίου αυτοκινήτου που δεν έχει υποστεί επισκευή.

Η ηθική βλάβη αφορά την αποζημίωση του ιδιοκτήτη για τη στενοχώρια που αισθάνθηκε επειδή ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο, όπως είναι το αυτοκίνητο για τον καθένα μας, υπέστη εκτεταμένες φθορές με συνέπεια να μειωθεί η αξία του και να ταλαιπωρηθεί ο ίδιος για την αποκατάσταση των υλικών ζημιών του αυτοκινήτου του.

Η νομική βάση της αποζημίωσης ηθική βλάβης του ιδιοκτήτη ενός αυτοκινήτου για τις υλικές ζημιές που αυτό υπέστη σε αυτοκινητιστικό ατύχημα δεν είναι καθόλου ασφαλής ή δεδομένη και μπορεί κάλλιστα να αμφισβητηθεί.

Πάντως τα περισσότερα ελληνικά δικαστήρια επιδικάζουν και ηθική βλάβη στην αποζημίωση υλικών ζημιών αυτοκινήτου από ατύχημα και αυτό είναι που έχει κυρίως σημασία.  

Ας δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα δικαστικής απόφασης επί αγωγής αποζημίωσης υλικών ζημιών αυτοκινήτου:

Το αυτοκίνητο των δύο εναγόντων της πρώτης αγωγής με αριθμό κυκλοφορίας ...... εργοστασίου κατασκευής ....., .... κυβικών, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το έτος ..... 

Το αυτοκίνητο αυτό κατά το επίδικο αυτοκινητιστικό ατύχημα υπέστη υλικές ζημίες στην πλάγια οπίσθια αριστερή πλευρά του για την αποκατάσταση των οποίων οι ενάγοντες δαπάνησαν το συνολικό ποσό των 6.172,61€ αναλυόμενο στα εξής επιμέρους ποσά: 1) Για την αγορά διακοσμητικού εμπρόσθιας αριστερής πόρτας και διακοσμητικού οπίσθιας αριστερής πόρτας μαζί με ΦΠΑ το συνολικό ποσό των ....€ δυνάμει του υπ' αριθμ. ..... τιμολογίου  πώλησης της εταιρίας ...., 2) Για την αγορά συνδέσμου ακραξωνίου οπίσθιου αριστερού, κόντρας οπίσθιας γέφυρας κάτω, οπίσθιου άνω ψαλιδιού, ακραξωνίου οπίσθιου αριστερού, συνδέσμου σταμπιλ, ακραξωνίου οπίσθιου άνω, αμορτισέρ οπίσθιου, μουαγιέ οπίσθιου τροχού, θόλου αριστερού φτερού, θόλου πλαστικού οπίσθιου αριστερού, πόρτας εμπρόσθιας αριστερής, διακοσμητικού εμπρόσθιας αριστερής πόρτας, διακοσμητικού οπίσθιας αριστερής πόρτας, βάσης οπίσθιου προφυλακτήρα, προφυλακτήρα οπίσθιου, ενίσχυσης αριστερής οπίσθιας κολόνας, φτερού οπίσθιου αριστερού, λαμαρίνας θόλου οπίσθιου αριστερού, φανοστάτη οπίσθιου αριστερού, πλαστικού οπίσθιου αριστερού φανού, παρμπρίζ 5ης πόρτας, κρυστάλλου οπίσθιας αριστερής πόρτας και φαναριού οπίσθιου αριστερού μαζί με ΦΠΑ το συνολικό ποσό των ....€ δυνάμει του υπ' αριθμ. ..... τιμολογίου πώλησης της εταιρίας ...., 3) Για την αγορά πόρτας οπίσθιας αριστερής και κλειδαριάς πόρτας οπίσθιας αριστερής μαζί με ΦΠΑ το συνολικό ποσό των ....€ δυνάμει του υπ' αριθμ. …..... τιμολογίου πώλησης της εταιρίας ....., 4) Για την αγορά σήματος εμπρόσθιου και οπίσθιου, διακριτικού, λάστιχου 5ης πόρτας μαζί με ΦΠΑ το συνολικό ποσό των ......€ δυνάμει του υπ' αριθμ. …...... τιμολογίου πώλησης της εταιρίας ...., 5) Για την αγορά αφρολέξ οπίσθιου αριστερού καθίσματος μαζί με ΦΠΑ το συνολικό ποσό των .....€ δυνάμει του υπ΄ αριθμ .... τιμολογίου πώλησης της εταιρίας ...., 6) Για την αγορά διακοσμητικών εμπρόσθιας και οπίσθιας αριστερής πόρτας το συνολικό ποσό των .....€ δυνάμει του υπ' αριθμ .... τιμολογίου πώλησης της εταιρίας ...... 7) Για διάγνωση βλαβών και έλεγχο οπίσθιων τροχών μαζί με ΦΠΑ το συνολικό ποσό των .......€ δυνάμει του υπ' αριθμ ..... τιμολογίου πώλησης της εταιρίας ...., 8) Για ευθυγράμμιση εμπρόσθιων και οπίσθιων συστημάτων μαζί με ΦΠΑ το συνολικό ποσό των ...€ δυνάμει της  υπ' αριθμ .... απόδειξης παροχής υπηρεσιών του συνεργείου αυτοκινήτων - ευθυγραμμίσεις ζυγοσταθμίσεις με την επωνυμία ....και 9) Για εξαγωγή των εξαρτημάτων που υπέστησαν ζημίες και τοποθέτηση των νέων μαζί με ΦΠΑ το συνολικό ποσό των .....€ δυνάμει της υπ' αριθμ .... αποδείξεως παροχής υπηρεσιών του συνεργείου φανοποιείας και βαφών αυτοκινήτων με την επωνυμία .....

Η αγοραία (εμπορική αξία) του ανωτέρω αυτοκινήτου λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το έτος ...., συντηρούνταν κανονικά και βρισκόταν σε πολύ καλή κατάσταση, ανέρχονταν κατά το χρόνο του επίδικου αυτοκινητιστικού ατυχήματος με βάση και τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής στο ποσό των 20.000€ ευρώ. 

Μετά τη σύγκρουση και παρά την αποκατάσταση των καταστραφέντων μερών του, υπέστη μείωση της εμπορικής αξίας του, λόγω της δυσπιστίας, που παρατηρείται στις συναλλαγές για αυτοκίνητα, που έχουν πάθει παρόμοιες με αυτό βλάβες και ειδικότερα λόγω της υποψίας για την ύπαρξη κρυφών ελαττωμάτων. Η μείωση αυτή της εμπορικής αξίας του λαμβάνοντας υπόψη το είδος των ζημιών, που αυτό υπέστη πρέπει να καθορισθεί στο ποσό των 1.000 ευρώ ( 5%).

Με βάση δε τα παραπάνω, η ζημία κάθε ενός εκ των δύο εναγόντων συγκυρίων του αυτοκινήτου ανήλθε στο συνολικό ποσό των (6.172,61 + 1000 = 7.172,61 : 2=) 3.586,30€. Το ποσό, όμως, αυτό πρέπει να μειωθεί κατά το ποσοστό συνυπαιτιότητας (80%) του πρώτου ενάγοντος οδηγού στην πρόκληση του ενδίκου αυτοκινητιστικού ατυχήματος. Οπότε η συνολική αποκαταστατέα ζημία κάθε ενάγοντα ανέρχεται στο ποσό των (3.586,30 Χ 20%=) 717,26€. 

Επίσης, οι ίδιοι ενάγοντες από τις φθορές που υπέστη το αυτοκίνητό τους, δηλαδή ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, το οποίο βρισκόταν σε καλή κατάσταση αισθάνθηκαν πικρία και υποβλήθηκαν σε σωματικές και ψυχικές ταλαιπωρίες για την επισκευή του. 

Για το λόγο αυτό το Δικαστήριο εκτιμώντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα, το βαθμό υπαιτιότητας του πρώτου εναγομένου και του πρώτου ενάγοντος οδηγού, αλλά και την οικονομική κατάσταση και την κοινωνική θέση των διαδίκων φυσικών προσώπων κρίνει ότι πρέπει να επιδικασθεί σε κάθε ενάγοντα ως χρηματική ικανοποίηση το ποσό των 300 ευρώ για την ηθική βλάβη, που υπέστησαν συνεπεία του ατυχήματος, το ποσό δε αυτό μετά την κατά νόμο στάθμιση των ανωτέρω στοιχείων κρίνεται εύλογο. 

Εδώ θα βρείτε παρόμοιες αναρτήσεις μας για την αποζημίωση για ολική καταστροφή παλαιού αυτοκινήτου και την αποζημίωση αυτοκίνητου αντίκας που καταστράφηκε σε αυτοκινητιστικό ατύχημα.

Ερωτήσεις και σχόλια σας είναι καλοδεχούμενα εδώ

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΟΥ: Η δικαστική αποζημίωση υλικών ζημιών αυτοκινήτου από αυτοκινητιστικό ατύχημα περιλαμβάνει κόστος ανταλλακτικών και εργασιών,  μείωση εμπορικής αξίας και ηθική βλάβη.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ