Ψυχικη οδυνη εγγονών και δισέγγονων σε θανατηφορο αυτοκινητιστικο ατυχημα

Δικαιουχοι αποζημιωσης ψυχικης οδυνης λογω θανατου απο αυτοκινητιστικο ατυχημα θεωρουνται όλοι οι συγγενείς εξ αίματος σε ευθεία γραμμή, οι συγγενεις πρώτου βαθμού εξ αγχιστείας και οι συγγενεις δευτέρου βαθμού εξ αίματος εκ πλαγίου

Συγγενεις εξ αιματος σε ευθεια γραμμη ειναι οι γονεις, τα παιδια, οι παππουδες, προπαππουδες κλπ, γιαγιαδες, προγιαγιαδες κλπ, εγγονια, δισεγγονα, τρισεγγονα κλπ

Απαραιτητη προϋποθεση για την αποζημιωση της ψυχικης οδυνης λογω θανατου σε αυτοκινητιστικο ατυχημα, εκτος του ανωτερω συγγενικου δεσμου, ειναι η υπαρξη ψυχικου και συναισθηματικου δεσμου μεταξυ συγγενων και θανοντος.

Ας δουμε μια χαρακτηριστικη δικαστικη αποφαση που αναγνωριζει το δικαιωμα των δισεγγονων του θυματος του θανατηφορου αυτοκινητιστικου ατυχηματος να επιδιωξουν την αποζημιωση της ψυχικης τους οδυνης:
Επειδή κατά το άρθρο 932 εδ. 3 ΑΚ, σε περίπτωση θανατωσης προσωπου η χρηματική ικανοποίηση μπορεί να επιδικασθεί στην οικογένεια του θύματος λόγω ψυχικης οδυνης. Στη διάταξη αυτή δεν γίνεται προσδιορισμός της έννοιας του όρου «οικογένεια του θύματος», προφανώς γιατί ο νομοθέτης δεν θέλησε να διαγράψει δεσμευτικώς τα όρια ενός θεσμού, ο οποίος, ως εκ της φύσης του, υφίσταται αναγκαίως τις επιδράσεις εκ των κοινωνικών διαφοροποιήσεων κατά τη διαδρομή του χρόνου. Κατά την αληθή όμως έννοια της εν λόγω διάταξης, που απορρέει από τον σκοπό της θέσπισής της, στην οικογένεια του θύματος περιλαμβάνονται οι εγγύτεροι και στενώς συνδεόμενοι συγγενεις του θανατωθέντος, που δοκιμάσθηκαν ψυχικά από την απώλειά του και προς ανακούφιση του ηθικού πόνου αυτών στοχεύει η διάταξη αυτή, αδιαφόρως αν συζούσαν μαζί του ή διέμεναν χωριστά. Υπό την έννοια αυτή, μεταξύ των προσώπων τούτων δεν περιλαμβάνονται συγγενεις πέραν του πρώτου βαθμού συγγενείας εξ αγχιστείας και δευτέρου βαθμού εξ αίματος εκ πλαγίου, δηλαδή περιλαμβάνονται σ΄αυτούς όλοι οι συγγενεις εξ αίματος σε ευθεία γραμμή όπως τα δισεγγονα του θανόντος (3ου βαθμού συγγενείς εξ αίματος σε ευθεία γραμμή), ενώ, σημειωτέον, η επιδίκαση της από το άρθρο 932 εδ. 3 ΑΚ προβλεπόμενης χρηματικής ικανοποίησης στα δικαιούμενα πρόσωπα, τελεί υπό την αυτονόητη προϋπόθεση, που συνιστά πραγματικό ζήτημα, της ύπαρξης, κατ΄ εκτίμηση του δικαστή της ουσίας, μεταξύ αυτών και του θανατωθέντος, όταν ο τελευταίος ζούσε, αισθημάτων αγάπης και στοργής, η διαπίστωση της ανυπαρξίας των οποίων μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό, είτε όλων των προσώπων αυτών, είτε κάποιων ή κάποιου από αυτούς από την επιδίκαση της εν λόγω χρηματικής ικανοποίησης. Στην προκειμένη περίπτωση το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, που με την εκκαλουμένη απόφαση απέρριψε την πρώτη αγωγή των εναγόντων δισεγγονων του θανατωθεντος στο αυτοκινητιστικο ατυχημα ως μη νόμιμη, εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε τον νόμο, καθώς σύμφωνα με τα ως άνω εκτιθέμενα οι ανωτέρω περιλαμβάνονται στους εγγύτερους και στενώς συνδεόμενους συγγενεις του θανατωθέντος που δικαιούνται χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικης οδυνης και επομένως πρέπει να γίνει δεκτή η υπό στοιχείο γ΄ έφεση αυτών, να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση ως προς αυτούς και, αφού κρατηθεί η υπόθεση από το παρόν Δικαστήριο, κατά το μέρος αυτό, να ερευνηθεί ως προς την νομική και ουσιαστική της βασιμότητα (άρθρο 533 παρ. 1 ΚΠολΔ). 

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ: Σε περίπτωση θανατου απο αυτοκινητιστικο ατυχημα δικαιουχοι αποζημιωσης ψυχικης οδύνης είναι κάθε συγγενης εξ αίματος σε ευθεία γραμμή άρα και τα δισεγγονα


Δημοφιλείς αναρτήσεις

Ολική καταστροφή παλαιού αυτοκινήτου αξίας 1050€