ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ

ΣΥΝΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ  ΟΔΗΓΟΥ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΡΑΝΟΥΣ

Ο οδηγός μοτοσικλέτας που δεν χρησιμοποιεί προστατευτικό κράνος βαρύνεται με συνυπαιτιότητα για τον τραυματισμό του ιδίως αν τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Η υπαιτιότητα αυτή αφορά το μέγεθος του τραυματισμού του οδηγού της μοτοσικλέτας. Δηλαδή κρίνεται πόσο σοβαρά θα τραυματιζόταν ο οδηγός της μοτοσικλέτας εάν κατά το ίδιο αυτοκινητιστικό ατύχημα φορούσε το προστατευτικό κράνος.   

Η μορφή αυτή υπαιτιότητας δεν έχει  καμία σχέση με το ζήτημα της υπαιτιότητας για την πρόκληση του αυτοκινητιστικού ατυχήματος. Δηλαδή η μη χρήση κράνους δεν μεταβάλει τον υπαίτιο οδηγό, ούτε δημιουργεί δικαίωμα του άλλου οδηγού να αποζημιωθεί λόγω συνυπαιτιότητας. Περιορίζει όμως την αποζημίωση του τραυματία οδηγού της μοτοσικλέτας κατά το ποσοστό κατά το οποίο κρίνεται συνυπαίτιος για τον τραυματισμό του.

Ας δούμε ένα σύντομο απόσπασμα δικαστικής απόφασης που αποδίδει σε οδηγό μοτοσικλέτας συνυπαιτιότητα για τον τραυματισμό του επειδή δεν φορούσε το κράνος του:
Ο ενάγων κατά την οδήγηση της μοτοσικλέτας του δεν φορούσε προστατευτικό κράνος, όπως ήταν υποχρεωμένος προς τούτο κατ` άρθρο 12 παρ. 6 και 101 παρ. 2 Ν. 2696/1999. Η παράλειψή του αυτή δεν συνετέλεσε βέβαια στην πρόκληση του αυτοκινητιστικού ατυχήματος, συνετέλεσε όμως αιτιωδώς σε ποσοστό 30% στην έκταση της σωματικής βλάβης που υπέστη, αν ληφθεί υπόψη ότι ο τραυματισμός του εντοπίζεται και στο κεφάλι. Κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας ο τραυματισμός αυτός θα ήταν οπωσδήποτε μικρότερης έκτασης και λιγότερο σοβαρός, αν ο ενάγων φορούσε προστατευτικό κράνος. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη στην ουσία της η παραδεκτώς προβληθείσα από τους εναγομένους ένσταση ότι στον τραυματισμό του ενάγοντος και στην έκταση της βλάβης και της ζημίας του συνετέλεσε και πταίσμα του ιδίου διότι δεν φορούσε προστατευτικό κράνος (άρθρα 300 ΑΚ και 101 παρ.2 ΚΟΚ). Ενόψει των ανωτέρω, ο ενάγων είναι συνυπαίτιος για τον τραυματισμό του κατά ποσοστό 30%, γι` αυτό και πρέπει ο συναφής λόγος της έφεσης των εναγομένων και ήδη εκκαλούντων.

ΣΧΟΛΙΟ: Η μη χρήση κράνους από τον οδηγό μοτοσικλέτας δημιουργεί ποσοστό  συνυπαιτιότητας του οδηγού στον τραυματισμό του και μειώνει την αποζημίωση 

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Ολική καταστροφή παλαιού αυτοκινήτου αξίας 1050€