Τραυματισμός πεζής εκτός διάβασης πεζών

Πεζή τραυματίζεται από αυτοκίνητο κοντά σε διάβαση πεζών
Τραυματισμός πεζής κοντά σε διάβαση πεζών

Πεζή που κινείται κοντά αλλά εκτός διάβασης πεζών τραυματίζεται σε αυτοκινητιστικό ατύχημα από  αυτοκίνητο που κινείται με υπερβολική ταχύτητα.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου θεωρείται υπαίτιος για τον τραυματισμό της πεζής, εφόσον όφειλε να αναμένει τη διέλευση πεζών στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου και εφόσον μπορούσε να αντιληφθεί την πεζή που διέσχιζε το δρόμο και να σταματήσει εγκαίρως το αυτοκίνητό του ιδίως αν οδηγούσε το αυτοκίνητό του με χαμηλότερη ταχύτητα.

Η ίδια η πεζή, εφόσον διέσχισε το δρόμο κινούμενη εκτός της διάβασης πεζών,  βαρύνεται με συνυπαιτιότητα, επειδή ακριβώς δεν διέσχισε το οδόστρωμα από τη διάβαση πεζών αλλά κινήθηκε εκτός αυτής.

Ανάλογα με το ποσοστό της συνυπαιτιότητας της πεζής που διέσχισε το δρόμο εκτός διάβασης πεζών, παρότι κοντά της υπήρχε διάβαση πεζών, θα μειωθεί και η αποζημίωσή της.

Ας δούμε το απόσπασμα από μία δικαστική απόφαση, η οποία δεν καταλογίζει συνυπαιτιότητα στην πεζή για τον τραυματισμό της, παρότι δεν διέσχισε το δρόμο από τη διάβαση πεζών:

"H ενάγουσα ήταν πεζή επί του πεζοδρομίου της οδού ... στο σημείο που συναντάται με την οδό .... 

Σε απόσταση λιγότερη των πέντε μέτρων από το σημείο που βρισκόταν η ενάγουσα υπάρχει σηματοδοτούμενη διάβαση πεζών, πινακίδα Κ-15, η οποία σημαίνει "κίνδυνος λόγω διάβασης πεζών", ενώ στο σημείο που ήταν η πινακίδα υπήρχαν σταθμευμένα οχήματα που εμπόδιζαν την ασφαλή διέλευση των πεζών, καθόσον αυτοί θα έπρεπε να διασχίζουν το οδόστρωμα δια μέσου αυτών (των σταθμευμένων οχημάτων) με κίνδυνο να μην γίνονται αντιληπτοί από τα διερχόμενα οχήματα. 

Η ενάγουσα, αφού έλεγξε την κίνηση των οχημάτων επί της οδού ... και διαπίστωσε ότι δεν εκινείτο επʼ αυτής κάποιο όχημα σε ικανή απόσταση, ξεκίνησε να διασχίζει κάθετα την οδό, προκειμένου να φτάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο. Στο σημείο αυτό η επιτρεπόμενη ταχύτητα ανέρχεται σε 50 χλμ/ώρα λόγω κατοικημένης περιοχής. 

Τη στιγμή που η ενάγουσα βρισκόταν στη μέση περίπου του ρεύματος κυκλοφορίας της ως άνω οδού και εκινείτο κανονικά και σε απόσταση λιγότερη των πέντε μέτρων από το σημείο που υπήρχε η σηματοδοτούμενη διάβαση πεζών, λόγω του ότι στο σημείο αυτό υφίστατο σταθμευμένο όχημα το οποίο εμπόδιζε την πεζή να διασχίσει με ασφάλεια την οδό, ο πρώτος εναγόμενος, ο οποίος οδηγούσε το με αριθμό κυκλοφορίας … ΙΧΕ αυτοκίνητο, εκινείτο επί της ως άνω οδού ... με ταχύτητα τουλάχιστον 60 χλμ/ώρα, δηλαδή ανώτερη του επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας των 50 χλμ/ώρα. 

Ο ανωτέρω οδηγός, αν και η ορατότητα στο σημείο του τροχαίου ατυχήματος ήταν επαρκής, αντιλήφθηκε καθυστερημένα την κίνηση της πεζής και για τον λόγο αυτό δεν τροχοπέδησε, καθόσον δεν ανεβρέθησαν ίχνη πεδήσεως, ούτε προέβη σε κάποια αποφευκτική ενέργεια προς τα δεξιά, δεδομένου ότι υπήρχε δυνατότητα αφού στο σημείο εκείνο που συνέβη το ένδικο ατύχημα υπήρχε ελεύθερος χώρος, για την αποτροπή του αυτοκινητιστικού ατυχήματος

Αποτέλεσμα της ως άνω αμελούς συμπεριφοράς του οδηγού του ζημιογόνου οχήματος ήταν να επιπέσει με το εμπρόσθιο μέρος του αυτοκινήτου που οδηγούσε στο σώμα της ενάγουσας την οποία και τραυμάτισε

Με βάση τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά, το ατύχημα οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού του προαναφερόμενου οχήματος, ο οποίος δεν κατέβαλε την προσοχή και την επιμέλεια που θα κατέβαλε κάθε συνετός οδηγός υπό ανάλογες περιστάσεις."

Πρόσφατα είχαμε δει και περιπτώσεις αποζημίωσης για θάνατο πεζού και αποζημίωσης για θάνατο συνεπιβάτη από αυτοκινητιστικό ατύχημα.

Θέλετε να επικοινωνήσετε με το  δικηγόρο Στέφανο Ασλανίδη;

ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ: Εφόσον μπορούσε να αντιληφθεί την πεζή, ο οδηγός ευθύνεται για τον τραυματισμό της πεζής που διέσχισε το οδόστρωμα κοντά αλλά έξω από τη διάβαση πεζών.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ