Αποζημίωση ασφαλιστικού πράκτορα για διαφυγόντα εισοδήματα

τροχαίο ατύχημα ασφαλιστικού πράκτορα και διαφυγόντα εισοδήματα
Διαφυγόντα εισοδήματα ασφαλιστικού πράκτορα

Δικαιούται αποζημίωση  για διαφυγόντα εισοδήματα ο ασφαλιστικός πράκτορας που τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα για όσο χρόνο ήταν ανίκανος για εργασία;

Στην υπόθεσή μας ο ασφαλιστικός σύμβουλος ήταν ανίκανος για εργασία επί 5 μήνες εξ αιτίας του τραυματισμού του από το τροχαίο ατύχημα. Αυτό ήταν το χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε μέχρι την πλήρη αποθεραπεία του.

Η αποζημίωση του ασφαλιστικού πράκτορα για διαφυγόντα εισοδήματα θα υπολογιστεί βάσει του μέσου όρου των προμηθειών του ασφαλιστικού πράκτορα πριν τον τραυματισμό του.

Ας δούμε το απόσπασμα από τη δικαστική απόφαση για την αποζημίωση του ασφαλιστικού πράκτορα για διαφυγόντα εισοδήματα λόγω τραυματισμού σε τροχαίο ατύχημα:

"Ο ενάγων ήταν ανίκανος για εργασία, βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια και απείχε από την εργασία του ως ασφαλιστικός σύμβουλος στον ασφαλιστικό πράκτορα .... και στην ανώνυμη εταιρία ασφαλιστικής πρακτόρευσης με την επωνυμία ".....". 

Απώλεσε εισοδήματα ποσού (5 μήνες Χ 690,90€=) 3.454,50€, όπως αποδεικνύεται από τις από .... και .... αντίστοιχες εκκαθαρίσεις προμηθειών των ανωτέρω εργοδοτών του, από τις οποίες προκύπτει ότι ο ανωτέρω μέσος όρος των καθαρών αποδοχών του μηνιαίως, έναντι των οποίων δεν έλαβε οποιοδήποτε ποσό από τον ασφαλιστικό του φορέα."

Σε προηγούμενες αναρτήσεις μας είχαμε δει περιπτώσεις αποζημίωσης διαφυγόντων εισοδημάτων ιδιοκτήτη καφετέριας και διαφυγόντων εισοδημάτων υπαλλήλου courier που τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα και ήταν ανίκανοι για εργασία για κάποιο διάστημα μέχρι την αποθεραπεία τους.

Χρειάζεστε δικηγόρο για να αποζημιωθείτε για διαφυγόντα εισοδήματα ;

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ: Σε περίπτωση τραυματισμού από τροχαίο ατύχημα και εφόσον κατέστη ανίκανος για εργασία ο ασφαλιστικός πράκτορας δικαιούται αποζημίωση διαφυγόντων εισοδημάτων.Δημοφιλείς αναρτήσεις

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ